Palveluraadit kuntiin päätöksenteon tueksi

Pomarkussa keskusteltu lähidemokratia-teema on viime aikoina ollut useasti esillä julkisuudessa. Perinteisen edustuksellisen demokratian rinnalle on monissa puheissa vaadittu esimerkiksi enemmän päätäntävaltaa omaavia kylätoimikuntia tai kaupunginosavaltuustoja. Kunnallisenpäätöksenteon tulevaisuutta mietitään myös valtionvarainministeriössä. Ministeriö asetti heinäkuun alussa parlamentaarisen seurantaryhmän hallituksen valmisteleman kuntauudistuksen johdosta. Yksi seurantaryhmän jaostoista valmistelee edustukselliseen demokratiaan ja kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksiin liittyviä ehdotuksia.

–    Työryhmä on tarpeellinen. Edustuksellinen demokratia on edelleen paras tapa päätöksentekoon, koska se varmistaa kaikkien ihmisten mahdollisuuden saada äänensä kuuluviin päätöksenteossa. Erilaisissa hajautetuissa malleissa riskinä on, että vain vahvimpien ääni kuuluu. On kuitenkin hyvä, että nyt pyritään löytämään malleja myös edustuksellisen demokratian kehittämiseen. Jotta alueellinen ääni saataisiin kuuluviin, yksi mahdollisuus olisi harkita suurimpien kuntien jakamista vaalipiireihin, ehdottaa Salonen.

Paneeliin osallistui Kristiina Salosen lisäksi Juha Kuisma (kylien liiketoiminta-asiamies), Kauko Leiviskä (Ylä-Kemijoen aluelautakunta), Anssi Joutsenlahti (ps.) (eduskunnan toisen varapuhemies) ja paneelin puheenjohtajana Jouko Jokinen (Aamulehden vastaava päätoimittaja). Kommenttipuheenvuorot käyttivät Aino-Maija Luukkonen (Porin kaupunginjohtaja) ja Eero Mattsson (Pomarkun kunnanjohtaja).