Palveleva presidentti

Presidentillä ei saa olla minkään puolueen valtakirjaa, vaan hänen on määrä toimia puolueettomana, koko kansan presidenttinä. Valtakirjan luovuttaminen on kuitenkin ainoastaan virallinen ele puolueettomaan suuntaan. Pitkään politiikassa mukana olleiden on vaikea irtisanoutua ideologiastaan ja aivan tarpeetontakin häpeillä omia arvojaan tai taustaansa. Tärkeintä ovatkin teot. Teoillaan presidentti voi osoittaa sen, että on valmis ennemminkin sillanrakentajan kuin rikkojan rooliin. Vain tekemällä työtä koko kansakunnan eteen presidentti lunastaa lupauksensa puolueettomasta presidentistä.  

 Presidenttiys onkin puhututtanut viime kuukausina kaikkialla. Olemme pohtineet sitä, millainen presidentin tulee olla osaamiseltaan, luonteeltaan, elämäntavoiltaan, arvoiltaan tai seksuaaliselta suuntautumiseltaan. Vasta vaalien jälkeen presidentti Halonen nosti otsikoihin yhden presidenttiin kohdistuvan odotuksen. Hän kertoi presidentin olevan kansalaisille kuin lähiomainen. Tämä pitää monella tapaa paikkaansa. Presidentin kanslia on esimerkiksi tottunut saamaan tukuittain kirjeitä ihmisiltä, jotka kokevat jonkin asiansa ajamisessa toivottomuutta. Yhteydenotot tulevat ihmisiltä, jotka taistelevat syystä tai toisesta järjestelmää vastaan ja kaipaavat puolelleen ihmistä, joka huolehtisi heistä.

 Onko todella niin, että kansalaisemme eivät löydä Ihmistä enää mistään muualta kuin presidentin kansliasta? Ihmistä, jolla olisi aikaa kuunnella heitä ja osoittaa tukeaan. Ovatko lähellä olevat auttajat piiloutuneet netteihin, automaattivastaajiin ja ajanvarausaikoihin? Kansalaisista taitaa tuntua siltä, että kansanedustajatkin hautautuvat valintansa jälkeen graniittitalon uumeniin.

 Presidentti Niinistö sanoi ensimmäisessä puheessaan ystävänsä ohjanneen häntä seuraavasti: ”Presidentti ei voi solahtaa siihen elämänpiiriin, jossa tapaa vain voittajia. Eivät voittajat niinkään presidenttiä tarvitse. Presidentin pitää osata seisoa ihmisen rinnalla myös hädän ja häviön hetkellä”. Näissä presidentin ystävän sanoissa piilee suuri viisaus. Samasta asiasta puhui presidentti Halonen puhuessaan lähiomaisesta. Vaikka presidenttimme vastaisivatkin tähän odotukseen, tulee myös meidän muiden tarkistaa toimiamme. Vastuu lähimmäisestä kuuluu meille jokaiselle!