Päiväkodissa on oltava aikaa ottaa myös syliin ja huomioida jokainen lapsi

Valtioneuvosto on antanut eduskunnalle esityksen uudeksi varhaiskasvatuslaiksi. Lain käsittely alkoi lähetekeskustelulla tällä viikolla eduskunnassa. Kansanedustaja Kristiina Salonen (sd.) sanoo yhtenä tärkeänä asiana esityksessä olevan päiväkotikiusaamiseen puuttumisen.

Olen erittäin tyytyväinen siitä, että lakiehdotuksessa linjataan, että varhaiskasvatuksessa lasta on suojeltava väkivallalta, kiusaamiselta ja muulta häirinnältä. Kiusaaminen aiheuttaa lapselle merkittävää haittaa vielä vuosia kiusaamisen jälkeenkin. Se vaikuttaa lapsen itsetuntoon ja oppimismenestykseen haitallisesti. On tärkeää antaa koko yhteiskunnassa sama, selkeä viesti. Kiusaamista ei suvaita missään, Salonen toteaa.

Lakiluonnoksessa ei kuitenkaan ehdoteta muutoksia ryhmäkokoihin. Tähän Salonen on pettynyt. Viime vuosina tehdyt säästöt ovat kasvattaneet ryhmäkokoja, ja tutkimusten mukaan ylisuuret ryhmät saattavat aiheuttaa kehityksen tilalle aggressiota ja levottomuutta. Ryhmäkokojen vaikutus on lasten hyvinvoinnin kannalta merkittävä, sillä myöhemmin kouluiässä ongelmat näkyvät keskittymisvaikeuksina.

Lakiehdotuksessa ei korjata tällä vaalikaudella tehtyjä heikennyksiä, kuten ryhmäkokojen kasvattamista ja subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaamista. Päiväkodissa on oltava tarpeeksi aikuisten käsiä, sylejä ja aikaa lapsille. Se rauhoittaa päiväkodin arkea, jakaa aikuisen huomiota kaikille ja siten mahdollistaa lapsille paremman oppimisympäristön, Salonen painottaa.

Koko elämänkaaren läpileikkaavaa oppimisen polkua on viime vuosina haluttu aivan oikein vahvistaa. Samalla on kuitenkin huolehdittava, että päiväkodissa pystytään huolehtimaan myös lapsen muista tarpeista kuin oppimisesta sekä tukemaan koko perhettä ja vanhemmuutta erityisesti pienten lasten perheissä. Päiväkodin väki oppii tuntemaan lapsen hyvin. Siksi kodin ja päiväkodin vuoropuhelu ja asioiden puheeksi ottaminen on tärkeää. Myös sille työlle pitää olla aikaa, Kristiina Salonen muistuttaa.

Salonen esitti lähetekeskustelussa toiveen, että valiokunta perehtyy myös huolta aiheuttaneisiin seikkoihin lakiluonnoksessa alan ammattilaisten pätevyyden ja työjaon suhteen, sekä huomioisi käsittelyssään ryhmäkokojen suuruudet.

Päiväkodissa tehdään hyvää ja tärkeää työtä jo nyt. Osaaminen on aivan huippua, sen voin itse tuoreena päiväkotilapsen vanhempana todistaa. Huoleni on kuitenkin riittävistä käsipareista, Salonen sanoo.