Oikeutta vakuutusturvaan

 

Pauliine Koskelo ei ole huolensa kanssa yksin. Me allekirjoittaneet kansanedustajat olemme Koskelon tapaan huolestuneita siitä, että lainsäädännöllä ei ole onnistuttu luomaan oikeudenmukaiseksi koettua vakuutusturvajärjestelmää. Olemme ottaneet asian esille mm. Kelan valtuutetuissa ja eduskuntakyselyissä. Työkyvyttömyyseläke- tai sairauspäivärahahakemusta täyttäessään ihmiset uskovat oikeuteensa saada sosiaaliturvaa tilanteessa, jossa he eivät sairauden tai vammansa vuoksi pysty omasta elatuksestaan huolehtimaan. Kun hakemus sitten hylätäänkin, on usein edessä pitkä ja yksinäinen taistelu omien oikeuksien puolesta. Tällaisessa tilanteessa ihmiset kokevat epäoikeudenmukaiseksi sen, että päätös terveydentilasta ja sen hetkisestä työkyvystä perustuu ”näkymättömän” lääkärin lausuntoon. Vakuutusturvan hakijalle elintärkeä ratkaisu tehdään pääasiassa asianomaista näkemättä tai kuulematta. Suulliset käsittelyt ovat kuitenkin lain mukaan mahdollisia ja niiden on todettu parantavan asianomistajien oikeusturvaa. Noin kymmenessä tapauksessa käytetään suullista käsittelyä, vaikka tapaturma-asioita tulee vuosittain noin 1000 vakuutusoikeuden käsiteltäväksi. Suullinen käsittely näyttäytyykin äärimmäisenä poikkeuksena, vaikka sen avulla voitaisiin lisätä kansalaisten kokemusta oikeudenmukaisesta kohtelusta. Oikeutetusti nykyiset menettelytavat eivät tunnu kovin reilulta.

Osa hakee oikeudenmukaisuutta oikeusteitse. Tämä johtaa pitkään epävarmuuden aikaan, jonka aikana vammautunut voi jopa tippua kaikkien yhteiskunnan tukiverkkojen ulkopuolelle. Vakuutusoikeuden keskimääräiset käsittelyajat vuonna 2011 olivat 12,3 kuukautta. Kun kyseessä on sairaiden, vammautuneiden ja elämässään muutenkin kriisitilanteessa olevien ihmisten voimavaroista jatkaa taistelua oikeuksiensa puolesta, tuntuu järjestelmämme kohtuuttomalta. Pitkät käsittelyajat, hakemusten hylkääminen ja vaikea valitustie johtavat pahimmassa tapauksessa tilanteeseen, jossa kuntoutuminen viivästyy, pahoinvointi kasvaa ja taloudelliset vaikeudet syvenevät. Järjestelmämme tuottamat inhimilliset menetykset yksilölle ovat tällöin korvaamattomat.

Meidän tulee voida luottaa vakuutusjärjestelmäämme ja sen oikeudenmukaisuuteen. Kyse on kansalaistemme oikeusturvasta, eikä siitä kuka on oikeassa tai väärässä. Yksilöasioissakin päätöksenteko tulee olla avointa ja läpinäkyvää. Sen vuoksi pidämme tärkeänä, että nykyistä järjestelmäämme uudistetaan ja ihmisten oman elämän asiantuntijuutta kunnioitetaan päätöksenteossa. Ehdotammekin yhtenä toimenpiteenä, että asiantuntijalääkärin ollessa eri mieltä hoitavan lääkärin kanssa, tulisi asiantuntijalääkärin tavata potilas henkilökohtaisesti ja neuvotella hoitavan lääkärin kanssa. Tällä tavoin asiakas ei olisi vain toimenpiteiden kohde, vaan osatekijänä ratkaisussa.

Kari Rajamäki, kansanedusta (sd.)
Kristiina Salonen, kansanedustaja (sd.)
Anneli Kiljunen, kansanedustaja (sd.)