Nyt on näytettävä teoilla, että lapsi on tärkeä

Kansanedustaja Kristiina Salonen (sd.) haluaa, että seuraava hallitus jatkaa lasten ja perheiden palvelujen parantamista.

Taloustilanne on tiukka, mutta lapset eivät saa joutua kantamaan siitä vastuuta. Lapsiin panostaminen on aina investointi tulevaisuuteen ja kertoo paljon siitä, millaisen tulevaisuuden Suomen me haluamme. Varhainen puuttuminen mahdollisiin ongelmiin ehkäisee suurempia ongelmia tulevaisuudessa. Koko ajan puhutaan enemmän ja enemmän esimerkiksi viime laman ajan leikkausten vaikutuksista nykyisten nuorten aikuisten hyvinvointiin. Näistä kokemuksista on otettava opiksi, muistuttaa Salonen.

Perheiden hyvinvointia tuetaan tässä ajassa esimerkiksi tarjoamalla paremmat mahdollisuudet työn ja perhe-elämän yhteensovittamiseen. Tällä vaalikaudella saatiin jo aikaiseksi merkittäviä uudistuksia, kuten joustava hoitoraha, joka auttaa vanhempia siirtymään työelämään asteittain ja tarjoaa enemmän valinnanvaraa perheille työn ja lastenhoidon yhdistämiseen. Varhaiskasvatuslaki takaa puolestaan jokaiselle lapselle oikeuden laadukkaaseen varhaiskasvatukseen riippumatta siitä, millainen perhetausta hänellä on. Myös kaivattua lapsiperheiden kotiapua saa taas joka puolella Suomea.

Salosen mukaan seuraavan hallituksen tulee jatkaa samalla linjalla.

Uuden hallituksen perhepolitiikan on oltava pitkäjänteistä ja luotettavaa. Fiksulla perhepolitiikalla ehkäistään tehokkaasti syrjäytymistä ja eriarvoisuuden lisääntymistä yhteiskunnassa. Jokainen perhe on erilainen, ja erilaisten tarpeiden ja elämänvaiheiden huomioiminen on tärkeää. Ensi vaalikaudella lapsiperheiden kotipalvelua tulee yhä vahvistaa ja varhaiskasvatuslain toista vaihetta on vietävä määrätietoisesti eteenpäin. Lapsilisän ja muiden etuuksien tason on oltava sellainen, että ne tukevat perheen perustamista, sanoo Salonen.