Nuorisotakuu joka kuntaan

–    Nuorten yhteiskuntatakuun idea on, että jokaiselle nuorelle löytyisi järkevää tekemistä kolmen kuukauden kuluessa. Hallituksen asettama tavoite on valtakunnallinen, mutta usein juuri kuntien toimijat – esimerkiksi etsivä nuorisotyö – kohtaavat suurimman syrjäytymisuhan alla elävät nuoret. Siksi jokaisen kunnan tulee laatia oma nuorisotakuuohjelma, korostaa Lindtman.

Nuorten yhteiskuntatakuun toteuttaminen kunnissa tulee olemaan SDP:n keskeinen vaaliteema syksyllä edessä olevissa kuntavaaleissa. Salonen ja Lindtman ehdottavat kuntiin perustettavaksi laaja-alaisia työryhmiä, jossa edustettuna olisivat kaikki nuorten työllistymiseen vaikuttavat tahot kuten esimerkiksi koulut, työnantajat ja kolmannen sektorin toimijat.

–    Työ- tai koulutuspaikan löytäminen nuorelle ei saa olla ainoastaan TE-keskuksen asia. Kunta on oman alueensa asiantuntija, joka pystyy kokoamaan myös alueen yritykset, järjestöt ja nuoret itse mukaan nuorisotyöttömyyden kitkemiseksi. Yhteisvastuullisesti toimien nuorten työllistäminen on meidän kaikkien asia, ei vain viranomaisten työtä. Ratkaisevaa nuoren tulevaisuuden kannalta on se, että työttömyys ja toimettomuus katkaistaan heti alkuunsa. Tällöin pystytään parhaiten puuttumaan myös nuorten syrjäytymiseen, kertoo Salonen.

Suomessa on tällä hetkellä 27 100 alle 25-vuotiasta nuorta vailla työtä tai opiskelupaikkaa. Nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamisesta on sovittu hallitusohjelmassa. Yhteiskuntatakuu astuu voimaan vuoden 2013 alusta. Nuorten yhteiskuntatakuun mukaisesti jokaiselle alle 25-vuotiaalle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle voidaan tarjota työ-, harjoittelu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta.