Näpit irti Rauman sairaalasta

Tämä uusi malli antaa parhaimmillaan mahdollisuuden yhteen asiakastyössä käytettävään tietojärjestelmään, josta löytyvät tarvittavat tiedot potilaan terveyshistoriasta niin vanhustyön hoitajalle, terveyskeskuslääkärille kuin ensiavussa työskentelevälle sairaanhoitajalle. Nykyisin tiedot ovat eri järjestelmissä. Aikaa ja rahaa kuluu hukkaan tietoja etsiessä, ja pahimmillaan jokin tärkeä asia jää kokonaan välittymättä hoitavalle taholle. Hyvään hoitoon tarvitaan kaikki mahdollinen fakta henkilön terveydentilasta. Nykyiset tietoa panttaavat raja-aidat on kaadettava tällä uudistuksella.

Tärkein tavoite on kuitenkin oltava suomalaisen perusterveydenhuollon kehittäminen. Ihminen on kokonaisuus, jonka hoitaminen vaatii järjestelmältämmekin kokonaisnäkemystä. Perusterveydenhuollossa hoidetaan valtaosa väestöstämme. Sairauksien tunnistaminen ja niiden ennaltaehkäisy on tapahduttava ajoissa, jottei aina tarvita kaikkein vaativimpia ja potilaalle raskaita hoitoja. Jos tämä tavoite jää toteutumatta, päästään potilasta auttamaan joskus aivan liian myöhään. Yhteiskunnallekin tällainen hoitoketju on turhan kallis.

Sote-ervan mallissa on toki huonoja puoliakin. Kunnat järjestävät alueellaan esimerkiksi päiväkoti-, koulu- ja vapaa-ajan palveluita, jotka ovat kiinteässä yhteydessä sosiaali- ja terveyspalveluihin. Esimerkiksi perheneuvolat, joihin on joillain paikkakunnilla yhdistetty sosiaali- ja terveyspalvelujen lisäksi avoimen päiväkodin toimintaa ja kirjastojen satutunteja ovat oiva esimerkki kunnan eri virastojen kesken tehtävästä yhteistyöstä asukkaiden eduksi. Tällaisen yhteistyön jatkumisesta on huolehdittava tämän uudistuksen jälkeenkin. Liikunta- ja kulttuuripalveluilla kun on merkittävä rooli terveyden ja psyykkisen hyvinvoinnin edistämisessä.

Edelleen ainakin yksi iso asia vaivaa mieltä. Nimittäin nykyisen palveluverkkomme tulevaisuus. Varmaa on se, että esimerkiksi terveyskeskus, vanhusten ja vammaisten palvelukodit sekä sosiaalipalvelut säilyvät paikkakunnalla jatkossakin. Sen sijaan Rauman mallin mukaisesta peruserikoissairaanhoidon palveluista on edelleen taisteltava lujasti. Maakuntamme kuntien keskinäiset kinastelut esimerkiksi Rauman aluesairaalan tulevaisuudesta eivät ole jatkossa enää yksin maakuntamme päätettävissä. Eikä Rauma ole asiansa kanssa yksin. Lounais-Suomen sote-ervassa on lisäksi Salon, Loimaan ja Uudenkaupungin aluesairaalat. Väestöpohjaltaan kuitenkin Salo ja Rauma ovat keskenään verrannollisia. Meidän onkin nyt saatava uusi erva-alue ymmärtämään Rauman aluesairaalan arvo alueelle, sen asukkaille ja elinkeinoelämälle. Raumalta on siis syytä lähettää terveisiä järjestämislakia pian kirjoittavalle virkamiesryhmälle. Viesti on hyvin selkeä – Näpit irti Rauman sairaalasta!