Myös Suomen CP-liitto kantaa huolta vammaisten palveluihin kohdistuvista säästöistä

Toimin Suomen CP-liiton liittokokouksen puheenjohtajana sunnuntaina 20.3. Myös CP-liitossa kannetaan huolta vammaisten ihmisten palveluihin kohdistuvista säästöistä.

”Suomen CP-liitto ry :Vammaisten ihmisten palvelut on turvattava koko elämän ajaksi

Hallituksen suunnitelmissa kuntien kustannusten ja velvoitteiden karsimiseksi esitetään vammaislainsäädännön uudistuksen yhteydessä 61 miljoonan euron karsimista vammaispalveluista.  Suurimman osan säästöistä esitetään saatavan vammaispalvelujen rajaamisesta alle 75-vuotiaille vammaisille ihmisille.  Iäkkäiden vammaisten palvelut järjestettäisiin työryhmän esityksen mukaan sosiaalihuoltolain ja vanhuspalvelulain mukaisesti.

Cp-, mmc- ja hydrokefalia-vammaiset ihmiset ovat syntymästään ja varhaislapsuudestaan vammaisia. Vamma on pysyvä koko elämän ajan.  Arjessa suoriutumisen ja osallistumisen onnistumiseksi liikkumisen tuki, henkilökohtainen apu, asumisen tuki ja muut vammaispalvelut ovat välttämättömiä läpi elämän.

Suurin osa cp-, mmc- ja hydrokefalia-vammaisista ihmisistä elää takuueläkkeellä koko ikänsä. Vammaisten huonojen työllistymismahdollisuuksien vuoksi hyvinkään koulutetut ihmiset eivät välttämättä saa palkkatyötä ja tulevaisuudessa työeläkettä. Iäkkäinäkin on toimeentulona pelkkä kansaneläke. Palvelujen maksullisuus heikentää ihmisten toimeentuloa ja johtaa siihen, että välttämättömätkin palvelut jätetään käyttämättä.

Vammaispalvelujen tarkoituksena on toteuttaa vammaisten ihmisten yhdenvertaisuutta ja osallisuutta, edistää itsenäistä suoriutumista ja itsemääräämisoikeuden toteutumista sekä turvata yksilöllisen tarpeen mukaiset, riittävät ja laadultaan hyvät palvelut. On tärkeää, että vammaislainsäädännön uudistus toteutetaan kokonaisuutena, niin että ihmisten vahva oikeus yksilöllisiin ja tarpeen mukaisiin palveluihin toteutuu.

Suomen CP-liitto ry vaatii, että myös ikääntyville vaikeavammaisille ihmisille turvataan heille välttämättömät palvelut yksilöllisen tarpeen mukaan. Lailla on varmistettava heidän asemansa niin, etteivät palvelut heikkene yhtäkkiä tietyssä iässä. Palvelujen maksullisuudella ei saa heikentää toimeentuloa ja mahdollisuutta palvelujen käyttämiseen. Vammaislainsäädännön uudistus tulee viedä eteenpäin kokonaisuutena.
Porissa 20.3.2016
Suomen CP-liitto ry:n liittokokous”