Miten käy kuljetusalan?

Joskus käy niin, että jokin aihe puhututtaa eduskunnassa niin paljon, että se suorastaan dominoi keskusteluja niin kuppilassa, käytävillä kuin julkisuudessa jopa useamman viikon ajan. Viime viikkoina tämä keskusteluun pullahtanut asia on ollut kabotaasiliikenne. Kabotaasikuljetuksella tarkoitetaan toisesta EU- tai ETA-maasta tulevan ja siellä rekisteröidyn rekan tai kuorma-auton toisessa maassa suorittamaa väliaikaista maan sisäistä kuljetusta samalla, kun se tuo maahan tai vie maasta kuljetuksen.

EU-lainsäädäntö sallii kabotaasikuljetukset, mutta Suomessa kabotaasille on ollut tiukemmat säädökset. Suomessa nykyinen lainsäädäntö mahdollistaa kolme Suomen sisäistä kuljetusta toisen EU- tai ETA-maan ajoneuvolle viikon aikana tuonti- ja vienti-kuormien lisäksi. Euroopan komissio on katsonut, että Suomen lainsäädäntö voi olla ristiriidassa EU:n kabotaasiasetuksen kanssa,

Viime viikolla hallitus toi eduskuntaan lakiesityksen, joka käytännössä voisi johtaa harmaan talouden kasvamiseen kuljetusalalla. Ulkoministeri Timo Soinin ajaman linjauksen mukaan Suomi luopuu vapaaehtoisesti kansallisista rajoituksista. Kuljetusalan toimijoiden mukaan esitys kuitenkin avaa Suomen sisäiset kuljetusmarkkinat ulkomaalaisille halpakuljetusyrityksille. Suomalaiset kuljetusyrittäjät ja rekkakuskit ovat ilmaisseet äänekkäästi huolensa ja hallitusta on vaadittu vetämään lakiesityksensä takaisin. Kyseessä on erittäin merkittävä elinkeino: alalla on kuuden miljardin euron liikevaihto ja se tuottaa valtiolle miltei kolme miljardia euroa verotuloina. Ennen kaikkea ala työllistää Suomessa 100 000 työntekijää.

Suomen riita EU:n kanssa koskee tulkinnanvaraisia kuljetuksen ja väliaikaisuuden määritelmiä, jotka Suomi on erikseen määritellyt, jotta lainvalvonta voitaisiin mahdollistaa. Nyt hallitus haluaa luopua kansallisesta lainsäädännöstä kokonaan ilman, että edes yritettiin korjata asiaa muuttamalla lainsäädännön määritelmiä tai jopa viemällä asia EU-tuomioistuimeen. Toisin oli edellisen hallituksen aikana, jolloin ministeri liittoutui Tanskan kanssa viemään EU:ssa eteenpäin tiukkaa kansallista linjaansa loppuun asti. Tanska ei vieläkään aio luopua omasta kansallisesta järjestelmästään. Suomi Soinin johdolla antaa nyt taistelematta periksi EU:lle. Tätä ei olisi uskonut kuunnellessaan vaaleja käyvän puoluejohtaja Soinin kantoja EU:sta.

Ministeri Soini on julkisuudessa esittänyt väitteitä, että kabootasikuljetuksia koskeva EU-lainsäädäntö olisi hyväksytty edellisessä hallituksessa. Tosiasiassa kabotaasiasetus hyväksyttiin Vanhasen toisen hallituksen aikana. Edellinen hallitus taas oli hereillä ja taisteli kansallisen lainsäädäntönsä puolesta. Onkin perin kummallista, miksi nykyinen hallitus haluaa antaa näin helpolla periksi EU-edunvalvonnassa.

Sen sijaan että eduskunta alkaa käsitellä hallituksen esitystä, tulisi ministerin vetää nopeasti esitys pois eduskunnasta. Ministerin olisikin tehtävä kaikkensa neuvotellakseen EU:ssa yhdessä Tanskan kanssa väljyyttä EU:n tulkinnan osalta. Suomi ei tarvitse hallitukselta enää yhtään uutta lakiesitystä, joka johtaisi yhden alan alasajoon ja tuhansien lisätyöttömien syntymiseen.