Mistä on tulevaisuuden hyvinvoivat aikuiset tehty?

Perhe on koko yhteiskunnan ja elämän perusta. Kuitenkin perheiden on hyvin vaikea löytää apua arjen ongelmiinsa ja perheen tai perheenjäsenen pahoinvointiin. Jos perheen turvaverkko on pieni, väsyy moni ongelmien keskellä. Vaikeuksien uuvuttamana päädytään perheen hajoamiseen. Tämä kaikki olisi vältettävissä hyvillä ja varhaisessa vaiheessa tarjottavilla perhepalveluilla. Osa kunnista on järjestänyt nämä palvelut jo, mutta iso osa kunnista pystyy tuottamaan ainoastaan korjaavia palveluita perheille. Suomalaiset ovat hyvin eriarvoisessa asemassa asumiskunnasta riippuen lasten ja perheiden palvelujen saatavuuden sekä tarjonnan osalta. Tähän tarvitaan muutos. Jokaisella suomalaisella lapsiperheellä tulee olla mahdollisuus tarvitessaan apuun elämän kriisitilanteissa. Varhaisen vaiheen tuella perhe pystyy pääsemään yli vanhemman uupumuksesta, parisuhdekriisistä, lapsen käytösongelmista tai kasvatusvaikeuksista. Tällä tavoin tuetaan erityisesti lapsen oikeutta hyvään lapsuuteen. Hyvinvoivassa perheessä kasvaa hyvinvoivia lapsia ja nuoria, jotka ovat tulevaisuuden hyvinvoivia aikuisia!