Ministeriöt tarttuneet lakialoitteeseeni

–    Olen vastauksiin oikein tyytyväinen, sillä ongelma on nyt tunnustettu ja ratkaisua asiaan etsitään työryhmän avulla. Aloite on saanut ministeriössä arvoisensa vastaanoton, kertoo kansanedustaja Salonen.

Oikeusministeriön lausunnossa todetaan, että lakialoitteessa esiin tuotu ongelma on todellinen. Lasten kanssa työskentelevän henkilön työsuhteen aikana saama tuomio esimerkiksi lapseen kohdistuneesta seksuaalirikoksesta tulee työnantajan tietoon nykyisin ministeriön lausunnon mukaan sattumanvaraisesti. Lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten ehkäisemiseksi lainsäädäntöä on tarpeen tarkistaa muutoinkin. Oikeusministeriö onkin huhtikuussa 2012 perustanut työryhmän valmistelemaan tarvittavia lainsäädäntömuutoksia, jotka mahdollistaisivat rikostaustan selvittämisen sellaiseen vapaaehtoistoimintaan hakeutuvilta henkilöiltä, jossa ollaan suoraan ja säännöllisesti tekemisissä lasten kanssa. Työryhmän toimikausi päättyy tammikuun 2013 lopussa.

Työ- ja elinkeinoministeriö puolestaan on käynnistämässä kuluvan vuoden aikana selvitystä nykyisen lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämistä koskevan lain toimivuudesta. Oikeusministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön on tarkoitus yhteistyössä arvioida selvityksen valmistumisen ja oikeusministeriössä valmisteltavana olevien lainsäädäntömuutosten jälkeen kattavasti olemassa olevan lainsäädännön puutteet ja päättää tarvittavien muutosten tekemisestä. Tässä yhteydessä myös lakialoitteessa esiin tuotu ongelma otetaan huomioon ja pyritään löytämään onnistunut vaihtoehto asian ratkaisemiseksi.  

–    Olen toiveikas, että tämä asia ei hautaudu aloitteiden taivaaseen. Työ ei kuitenkaan ole vielä valmis. Aion yhä edelleen valvoa, että asia tullaan myös korjaamaan. Pidän tärkeänä, että samassa yhteydessä tarkastellaan kokonaisuudessaan nykyistä lainsäädäntöämme lasten hyväksikäytön estämiseksi. Lain tulee suojella lapsiamme kaikin mahdollisin keinoin, linjaa Salonen.