Merta päin!

Sillä välin on hyvä kiinnittää katse maantieltä merelle. Porin Mäntyluodon satamaan johtavan väylän syvennyksen ollessa jo meneillään on Rauman väylän syventämiseen tarvittava rahoitus saatava pikaisesti. Rauman satama on maamme kuudenneksi suurin satama ja kolmanneksi suurin konttisatama. Talouden taantuma toi notkahduksen sataman liikenteeseen, mutta tällä hetkellä sataman liikenne kasvaa taas voimakkaasti. Jopa uusia linjoja on viime aikana voitu avata.

 Syitä Rauman väylän syventämiselle on monia. Ensinnäkin meriväylän syventäminen vaikuttaa positiivisesti melko laajalle alueelle, sillä Rauman sataman liikenteestä merkittävin osa tulee Keski-Suomesta ja Pirkanmaalta. Toiseksi myös teollisuudelle tämä hanke on merkittävä. Raumahan on edelleen yksi Suomen metsäteollisuuden suurimpia satamia ja myös merkittävä metalliteollisuuskaupunki. Eri teollisuudenalat ovat viime vuosina monin tavoin kamppailleet elinvoimaisuudestaan Suomessa. Hyvät logistiset yhteydet ovat myös metsäteollisuudelle elinehto. Valtion tuleekin toimillaan tukea teollisuutta säilyttämään toimintamahdollisuutensa maassamme. Laivanrakennusteollisuuden tarpeet ovat myös viime vuosina muuttuneet. Erityisesti isompien laivakokojen ja erityyppisten alusten rakentaminen edellyttää Rauman satama-alueelta ja myös sataman meriväylältä entistä suurempaa leveyttä ja liikenneturvallisuutta. Rauman meriväylää tuleekin syventää vähintään 11 metriin, jotta näiden alueellekin tärkeiden toimintojen tulevaisuus voidaan turvata. Tämä investointi olisi tärkeää saada käynnistettyä jo vuoden 2013 aikana, jotta satama-alueen laajennuksen ja väylärakentamisen samanaikaisen rakentamisen hyötyjä voidaan käyttää hyväksi.

 Edunvalvontakoneistomme kokonaisuudessaan on nyt siis tarkkana, sillä liikennepoliittinen selonteko ratkaisee monta tärkeää ikuisuuskysymystämme. Puhutaanpa sitten hyvää tai huonoa siltarumpupolitiikasta, yksi asia on varmaa. Liikennehankkeet lienevät kaikkein konkreettisinta ja näkyvintä alueellista edunvalvontaa, jota kansanedustaja työssään voi tehdä. Se ei kuitenkaan saa olla ainut asia, jonka puolesta kansanedustaja on valmis taistelemaan pitkäjännitteisesti ja loppuun asti.