Merimetson ja valkoposkihanhen metsästys sallittava

Satakuntalainen kansanedustaja Kristiina Salonen (sd.) tekee hallitukselle toimenpidealoitteen merimetson ja valkoposkihanhen luokittelemisesta riistalinnuiksi. Salosen mukaan kantojen voimakkaan kasvun myötä lintujen aiheuttamat ongelmat ovat lisääntyneet niin paljon, että tarvitaan järeämpiä keinoja kuin nykyinen suojelumetsästys.

Hallituksen tulee välittömästi ryhtyä toimeen EU:n lintudirektiivin muuttamiseksi siten, että lajit voitaisiin luokitella Suomessa riistaksi ja että niiden metsästys olisi sallittua, Salonen toteaa.

Suomen ympäristökeskus on laskenut esimerkiksi merimetsojen pesiä olevan tänä vuonna miltei 3 800 enemmän kuin viime vuonna. Merimetso-ongelma on merkittävä erityisesti Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa. Merikarvialla, Uudessakaupungissa ja Luvialla pesii jo yli kolmannes Suomen merimetsokannasta. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla valkoposkihanhien kanta on puolestaan kolminkertaistunut viimeisten kymmenen vuoden aikana.

Tällä aloitteella ei ole tarkoitus hävittää lintuja kokonaan, mutta kannat ovat kasvaneet nyt niin suuriksi ja linnut haittaavat ihmisten arkea ja elämää jatkuvasti, että asialle on tehtävä jotain. Metsästyksen kautta linnut tulevat hyödynnettyä riistana. Se on luonnonmukainen tapa vähentää myös lintujen aiheuttamia haittoja.

Salonen sanoo, että merimetso aiheuttaa rannikoilla ja saaristossa merkittävää haittaa alueen kalastuselinkeinolle ja pilaa herkkää luontoa. Luonnonsuojelulain ja EU:n lintudirektiivin nojalla voi jo nykyisellään hakea ELY-keskukselta poikkeuslupaa suojelumetsästykseen, mutta lupia on myönnetty vain harvakseltaan.

 Tilanne on kestämätön. Olen saanut yhteydenottoja niin mökkiläisiltä kuin kalastajiltakin. Esimerkiksi harrastajakalastajat ovat kertoneet, että Rauman seudulla ahvenkannat ovat nykyisin olemattomat. Heidän mukaansa on selvästi nähtävissä, että ahvensaaliit ovat huomattavasti pienempiä kuin ennen. Veneilijöiltä taas kuulee lohdutonta viestiä aavesaarista, joissa merimetsojen jäljiltä ei ole muuta kuin pystyyn kuollutta kasvistoa. Näiden saarien lähellä myös haju on kuvottava.

Valkoposkihanhet taas ovat tavallisten ihmisten riesana niin mökkien pihoilla kuin virkistysalueillakin. 

Valkoposkihanhet valtaavat alueita ihmisiltä, ja jättävät jälkeensä jätöksiä kuin pommin levittämänä. Tämä ei enää vetele. Ihmisten on totta kai elettävä luontoa kunnioittaen, mutta eivät eläimet saa vallata ihmisten elinalaa, vaikeuttaa yritysten toimintaa tai tuhota luontoa, painottaa Salonen.