Merenkulun osaaminen näytillä eduskunnassa

Kuva: Dorian Mongel/Unsplash

Eduskunnan meriryhmä järjesti tiistaina 11.9. Merenkulun älykäs tulevaisuus –teemapäivän eduskunnassa. Teemapäivässä eri toimijat olivat esittelemässä kansanedustajille, avustajille ja muille eduskuntalaisille toimintaansa. Teemapäivään osallistuivat Meriteollisuus ry, Satamaliitto, Suomen Varustamot ry, Trafi, Finnish Maritime Cluster, Rauma Marine Constructions Oy, Rolls Royce ja Satakunnan ammattikorkeakoulu. Teemapäivässä nousi esiin tarve koulutuksen edistämiselle, tutkimuksen tukemiselle ja suomalaisen koulutusviennin mahdollistamiselle.

Katsoimme yhdessä meriklusterin kanssa tärkeäksi, että päättäjille tuodaan riittävästi tietämystä siitä, miten radikaalisti merenkulun tulevaisuus muuttuu digitalisaation ja tekoälyn kehityksen myötä. Tästä esimerkkinä on merenkulun automatisointi eli miehittämättömien alusten tulo vesille. Jotta suomalainen osaaminen olisi merenkulun murroksenkin jälkeen maailmanhuippua, niin satsauksia koulutukseen ja tutkimukseen tarvitaan nyt isosti, teemapäivän puuhamiehenä toiminut SAMKin yliopettaja Sauli Ahvenjärvi

Innostuin Saulin ideasta heti, ja eduskunnan meriryhmän jäsenenä lähdin yhteistyössä järjestelemään meriklusterille mahdollisuutta tulla pitämään tällainen pop up –meripäivä meille lainsäätäjille. Erityisen ylpeä olen siitä, että eduskunnassa oli teemapäivän aikana esillä vahvasti raumalaista meriosaamista niin koulutuksen kuin meriteknologiankin osalta, kansanedustaja ja eduskunnan Meriryhmän jäsen Kristiina Salonen (sd.)

Tilaisuudessa luovutettiin meriklusterin yhteinen vetoomus merenkulun älykkään tulevaisuuden puolesta eri eduskuntaryhmien edustajille. Paikalla oli laaja joukko hallitus- ja oppositiopuolueiden edustajia.

Meillä oli eduskunnalle yhteinen viesti, joka toivottavasti jäi kuulijoille mieleen. Suomella on nyt tuhannen taalan paikka panostaa älykästä merenkulkua tukevaan tutkimukseen ja kehitykseen. Voimme kouluttaa tulevaisuuden meriosaajia ja siten lisätä myös koulutusvientiä. On kuitenkin purettava tätä kehitystä hidastavat lainsäädännölliset esteet. Meriala on merkittävä 50 000 ihmisen työllistäjä ja 13 miljardin euron liikevaihdon toimija, Sauli Ahvenjärvi toteaa.

Meriklusterin toimijoiden välittämä viesti päättäjille oli hyvin terävä. Seuraavalla hallituskaudella on tehtävä isoja toimia sen eteen, että Suomen tulevaisuus merenkulun osaamisen kärkimaana mahdollistuu. Meriklusterissa on myös valtava potentiaali kehittää vastauksia kansainvälisesti merkittäviin kysymyksiin, kuten kestävän kehityksen ja ympäristön kannalta turvallisen merenkulun edistämiseksi. Nyt tarvitaan vain päättäjiltä yhteistä tahtoa viedä pientä Suomea eteenpäin kansainvälisenä edelläkävijänä, Kristiina Salonen linjaa.