Lisärahoitus vahvistaa Pikkunorssin asemaa ja mahdollistaa toiminnan pitkäjänteisen kehittämisen

Satakuntalaiset kansanedustajat Eeva Kalli (kesk.) ja Kristiina Salonen (sd.) kiittävät tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikon päätöstä osoittaa Pikkunorssin toiminnan kehittämiseen sitoutuneelle Turun yliopistolle 1 500 000 euron ylimääräinen lisärahoitus.

– Pikkunorssi on edelläkävijä, joka mahdollistaa yliopistolle tutkimusympäristön ja samalla päiväkodille uusimman tutkimustiedon hyödyntämisen varhaiskasvatuksessa. Kyseessä on kansallisesti ja kansainvälisestikin kiinnostava konsepti, joka hyödyttää kaikkia osapuolia. Ministeri Saarikon päätös lisärahoituksesta mahdollistaa nyt Turun yliopiston sitoutumisen Pikkunorssin kehittämiseen pitkäjänteisesti, Kalli iloitsee.

– Tavoitteena on, että Pikkunorssista kehittyy tulevaisuudessa varhaiskasvatuksen monitieteinen kansainvälisen tason osaamiskeskus. Olen ylpeä ja iloinen hienosta konseptista ja sen käytännön toteuttajista. On tärkeää, että Pikkunorssi saa nyt tarvitsemansa rahoituksen. Se maksaa itsensä varmasti moninkertaisesti takaisin varhaiskasvatuksen kehittymisen ja tulosten laajemman hyödyntämisen kautta, kiittelee Salonen.

– Pidämme merkittävänä sitä, että jo vuodesta 2017 alkaen tavoiteltu Pikkunorssin kehitystyö voi nyt ministeri Saarikon päätöksen myötä toteutua. Vuonna 2019 kaikille seitsemälle opettajankoulutuslaitoksen omaavalle yliopistolle myönnettiin yhteensä 1,2 miljoonan euron rahoitus. Turun yliopisto sai tästä 130 000 euroa, joka oli vain murto-osa tuolloin haetusta avustussummasta. Turun yliopiston Rauman yksikön yhteydessä olevalle Pikkunorssille tavoiteltiin jo tuolloin 1,2 miljoonan euron hankerahoitusta, jotta pilotti olisi voinut käynnistyä täysimääräisenä. Se jäi kuitenkin toteutumatta. Nyt on palattu alkuperäiseen ajatukseen, ja ministeri Saarikon 1,5 miljoonan euron rahoituspäätös on ratkaiseva askel Pikkunorssi -hankkeen edistämiseen, kertaavat Kalli ja Salonen.

Kalli ja Salonen pitävät tervetulleena myös ministerin suunnitelmaa käynnistää syksyllä selvitystyö harjoittelupäiväkotitoiminnan tulevaisuuden kehittämisestä. Kansanedustajat toivovat, että selvitystyön yhteydessä voidaan arvioida myös tarvetta ja mahdollisuuksia lakimuutokselle, joka mahdollistaisi harjoittelupäiväkodin toiminnan osana yliopistollista varhaiskasvatuksen opettajakoulutusta. Tämä laajentaisi toimintamallin kansalliselle tasolle osaksi varhaiskasvatuksen opettajakoulutusta. Kansallisen tason yhtenäiset käytänteet ja koulutusmallit takaisivat yhdenvertaisempaa varhaiskasvatusta ja toiminnan kehittämistä eri puolilla Suomea.

– On hienoa, että ministeri Saarikko tunnistaa harjoittelupäiväkotimallin tarjoamat mahdollisuudet ja haluaa käynnistää selvitystyön toiminnan kehittämisestä valtakunnallisella tasolla vielä myöhemmin tänä vuonna, Salonen toteaa.

– Toivotaan, että yliopistojen tulevana syksynä raportoimat kehityshankkeiden tulokset tarjoavat hyviä eväitä selvitystyölle ja yliopistolliset harjoittelupäiväkodit olisivat tulevaisuudessa kiinteä osa suomalaista varhaiskasvatusta, sen koulutusta ja tutkimusta, sanoo Kalli.

Turun yliopiston opettajakoulutuslaitoksen Rauman kampuksella toimintansa aloittanut Pikkunorssi on Suomen ensimmäinen yliopiston yhteyteen perustettu harjoittelupäiväkoti, joka tarjoaa laadukasta, tutkimusperustaista varhaiskasvatusta ja esiopetusta moderneissa ja muunneltavissa oppimisympäristöissä.

Tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko vieraili Rauman Pikkunorssissa maanantaina 10.5. ja tutustui toimintaan paikan päällä. Samassa yhteydessä hän kertoi Turun yliopiston saamasta lisärahoituksesta ja syksyllä käynnistyvästä mahdollisen lakimuutoksen selvitystyöstä.