Lastensuojelun mahdollisuuksia parannettava

–    Rikosrekisteriote on lastensuojeluviranomaisten työn kannalta keskeinen työkalu ja heillä on oikeus saada se käyttöönsä, mikäli he valmistelevat lapsen huostaanottoa tai adoptiota. Valitettavasti nykytilanteessa viranomaisten on esimerkiksi lastensuojelutarpeen selvityksen tai lastensuojeluilmoituksen yhteydessä hyvin vaikeaa saada rikosrekisteriotetta käyttöönsä lapsen etua arvioidessaan, koska laki ei sitä heille mahdollista. Lastensuojelun tavoitteena on turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön ja tasapainoiseen kehitykseen. Tämän hetken tilanne ei ikävä kyllä kaikilta osin vastaa tätä tärkeää tavoitetta, kertovat kansanedustajat Kristiina Salonen ja Hanna Tainio.

Lainsäädännön puutteellisuus on johtanut siihen, että lastensuojeluviranomaiset kiertävät säännöksiä. He hankkivat tietoja suoraan poliisilta tai tekemällä aiheettomia huostaanottoilmoituksia saadakseen rikosrekisteriotteen käyttöönsä.

–    Tämän kaltainen tietojen hankkiminen monista eri lähteistä vie aikaa ja pahimmassa tapauksessa vaarantaa lapsen edun. On myös viranomaisten työn kannalta ikävää, että he joutuvat turvautumaan lainsäädännön kiertämiseen onnistuakseen omassa työssään. Jo olemassa olevan ja lapsen kasvuolosuhteiden kannalta merkittävän tiedon luovuttaminen tulisikin olla mahdollista lapsen edun nimissä. Sen vuoksi asia korjaaminen on aloitettava nyt, vaativat Salonen ja Tainio.