Lapsella on oikeus tasa-arvoisuuteen

Erityisesti lapset joutuvat tilanteisiin, jossa heitä arvioidaan varallisuudesta kertovien ulkoisten merkkien kautta. Tutkimuksessa lapset kertovat hyvin selvästi, mistä erottaa köyhän lapsen. Köyhyys ilmenee lasten mukaan halpoina puhelinmalleina ja vaatteina. Köyhä lapsi taas kokee, että hän ei voi käydä muiden tavoin kahviloissa tai elokuvissa, ja jää näin kaveriporukan ulkopuolelle. Tämä onkin johtanut siihen, että perheen raha-asiat ovat tulleet jo osaksi lasten jokapäiväisiä murheita.

 

Köyhyys ja syrjäytyminen periytyvät helposti. Me aikuiset hallitsemme tätä maailmaa, joten me myös olemme vastuussa syrjäyttämisestä. Yleisen vaurauden lisääntymisen myötä huolenpito heikommista on vähentynyt. Me luomme koko ajan myös omalla toiminnallamme ehkä huomaamattammekin järjestelmää, joka syrjäyttää. Esimerkiksi voisi ottaa niinkin pieneltä kuulostavan asian kuin koulujen välipalan. MLL:n tutkimuksessa lapset kertoivat köyhyyden näkyvän siinä, että toisilla on rahaa ostaa välipaloja ja toisilla ei. Koulujen välipala on useissa kunnissa maksullista. Maksuja pidetään alhaisina, jotta jokaisella olisi mahdollisuus välipalaan. Lasten kommenttien kautta herää kuitenkin kysymys, että kenen tulojen mukaan kohtuullisuutta on harkittu?  Puhutaan siis kouluruokailusta mitä puhutaan, on meidän syytä muistaa, että kuitenkin juuri kaikille lapsille yhtäläinen ja ilmainen ruokailu asettaa lapset tasavertaiseen asemaan.

Suomalainen hyvinvointijärjestelmä on aikoinaan taitavasti rakennettu sellaiseksi, että se vähentää eriarvoisuutta ja luo kaikille mahdollisuuksia hyvään elämään mm. ilmaisen koulutuksen ja terveydenhuollon avulla. Minun sukupolveni on lapsesta lähtien saanut nauttia sen suomista mahdollisuuksista. Maailma on kuitenkin muuttunut 80-luvusta, ja se asettaa järjestelmämmekin uusien haasteiden eteen. Meidän tulee huolehtia siitä, että myös tuleville sukupolville luodaan sama mahdollisuus syrjimättömään lapsuuteen, osallisuuteen yhteisössä ja mahdollisuuksien tasa-arvoon. Tasa-arvoisen yhteiskunnan rakentaminen ei ole helppoa, mutta se on ehdottomasti tavoittelemisen arvoinen asia.