Lääkkeeksi investointeja Satakuntaan

Tällä viikolla työministeri Ihalainen ilmoitti Suomen hakevan myös EU:n Euroopan globalisaatiorahaston 2,4 miljoonan euron rahoitusta STX:n telakalta irtisanottujen työntekijöiden tukitoimiin. Rahaston avulla tuetaan nimenomaan suuren rakennemuutoksen alueita, ja EU:n rahoitusosuus tuesta on 60 %. Juuri tällaisia toimia tarvitaan, jotta irtisanotuille voidaan tarjota mahdollisimman laaja ja tehokas tuki uudelleentyöllistymiseen. Rahoituksen avulla toteutettavia toimia ovat muun muassa erilaiset valmentavat toimenpiteet, koulutustoimenpiteet, palkkatuki ja yrittäjyyden edistämistoimet.

EU:n tukitoimista on otettava kaikki irti, mutta paljon voidaan tehdä myös puhtaasti kotimaisin voimin. Tuore valtiovarainministeri Rinne on jo ennättänyt puhua julkisten investointien puolesta. Ne ovat lääke, jonka avulla voidaan luoda pikaisesti uusia työpaikkoja ja parantaa tulevaisuuden työllistymismahdollisuuksia. Työn lisäksi investoinneista hyötyy jokainen alueen asukas.

Satakunnassa on tällä hetkellä sijaa monenlaisille Rinteen peräänkuuluttamille työllistäville investoinneille. Maakunnassamme kaikkien pitää taistella erityisesti sen puolesta, että Valtatie 8:n perusparannuksen ensimmäisessä vaiheessa säästyneet 20 miljoonaa euroa palaavat alkuperäiseen kohteeseensa kasitielle, eikä niitä käytetä toisiin tiehankkeisiin. Valtatien perusparannushanketta on jatkettava jo olemassa olevien päätösten jälkeenkin. Maakunnan liikenneyhteyksiin pitää kiinnittää muutenkin huomiota. Raideliikenne on tulevaisuudessa entistä merkittävämmässä roolissa ihmisten työpaikkaliikkumisen mahdollistajana. Valtion täytyy myös huolehtia maakunnan satamien kilpailukyvystä. Esimerkiksi Rauman sataman väylän syventämisellä alkaa jo olla kiire. Kaiken tämän lisäksi seutumme täytyy nähdä potentiaalisena sijoituspaikkana, kun tehdään päätöksiä muista työllisyyttä edistävistä investoinneista. Maakuntamme tarvitsee nyt tosissaan LNG-terminaalin kaltaisia investointeja alueelle.