Minulle on tärkeää:

Työ


Työ on hyvinvointimme perusta. Se on jokaiselle meille tärkeä taloudellisista syistä, mutta on työllä muutakin merkitystä. Työssä meillä on mahdollisuus kehittää itseämme ja olla osana yhteiskuntaa. Työ luo merkityksellisyyttä. Kuuluminen työyhteisöön antaa meille päivittäisiä tärkeitä sosiaalisia kohtaamisia, joita jokainen ihminen tarvitsee. Näillä kaikilla yhteensä on merkitystä kansalaistemme hyvinvointiin ja yhteiskuntamme toimivuuteen. Tuottavuuden vaateet ovat kuitenkin viime vuosina kohdistuneet korostuneesti työvoiman laatukysymyksiin. Esimerkiksi iäkkäämpien työnhakijoiden näyttää olevan miltei mahdotonta löytää työtä, vaikka kokemuksen tuomasta osaamisesta olisi monessa työpaikassa ammennettavaa.

Nykyisessä työelämässä kohdataan monenlaisia haasteita. Työttömyys on korkealla tasolla, eikä kaikille riitä töitä. Toisaalta ne, joilla työtä on, joutuvat toisinaan tekemään useamman ihmiset työt ja uupuvat. Naiset kokevat työaikansa yhä useammin kaoottisena ja työpäivän sisällöt heikosti itse hallittavina. Koetaan, että työtä tehdään hiki hatussa, jotta asetetuista työtehtävistä selvitään.  Miesvaltaisissa töissä taas työ tulee nykyisin yhä useammin kotiin ja vapaa-aikaan. Ennen tällainen kokonaistyöajan vaade koski lähinnä toimitusjohtajia. Nykyisin sama vaade koskee yhä kasvavaa joukkoa.

Samaan aikaan kun toiset meistä ovat ylityöllistettyjä, kamppailevat taas toiset meistä osa-aikaisuuden, määräaikaisuuden tai työttömyyden kanssa. Osa- ja määräaikaista työtä tekee Suomessa noin joka viides palkansaaja. Toisille se on elämäntilanteeseen sopiva hyvä valinta, toisille se on pakkorako, kun pysyvää tai kokoaikaista työtä ei ole saatavilla.

Ajattelemme myös turhan usein, että ihminen on joko kokoaikaisesti työssä tai työtön. Esimerkiksi vammaisten ja osatyökykyisten työllistämisessä meillä on paljon kehitettävää. Työn ja perhe-elämän yhteensovittamista on tuettava eteenkin lapsiperheiden ruuhkavuosina.

Työpaikkojen luominen työtä vailla oleville, pk-yritysten kasvun mahdollistaminen, yksinyrittäjän sosiaaliturvan parantaminen ja työelämän laadulliset kysymykset ovat Suomen tulevaisuuden ja suomalaisten hyvinvoinnin kannalta keskeisimmät ratkaistavat asiat.