Minule on tärkeää:

Tasa-arvo


Pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskuntamme ylpeys on ihmisten tasa-arvoisuus ja tasavertaiset mahdollisuudet koulutukseen, työhön ja hyvään elämään. Se millaiseen perheeseen lapsi syntyy, ei saa määritellä hänen tulevaisuuden suuntaansa, vaan onnekkuuden eroja tasataan kaikille yhtäläisillä koulutus- ja terveydenhuoltopalveluilla sekä sosiaaliturvalla. Tasa-arvon ja hyvinvoinnin edellytykset luodaan jo lapsuudessa. Hyvinvoiva lapsi on myös tulevaisuuden hyvinvoiva aikuinen.

Sivistysyhteiskunnan velvollisuus on huolehtia heikoimmistaan. Heikompiosaisten ja osattomien ääni kuuluu yhteiskunnassamme aina huonoiten. Me emme saa heikentää näiden ihmisten asemaa entisestään vain leikkauslistoja esittämällä, vaan on varmistettava, että jokaisella on mahdollisuus kohtuulliseen toimeentuloon.

Yksi Suomen hyvinvointiyhteiskunnan menestyksen avaimista on ollut juuri tasa-arvoisuus, ihmisten keskinäinen luottamus ja yhteen hiileen puhaltaminen vaikeina aikoina. Jos se menetetään, ei uusi talouskasvukaan pelasta meitä tältä paljon taloudellista kestävyysvajetta suuremmalta tuholta.

Eriarvoisuuden poistaminen pitäisi olla nyt yksi tärkeimmistä suomalaista päätöksentekoa ohjaavista tavoitteistamme, mutta juuri tällaisina vaikeina taloudellisina aikoina on vaara, että tämä tavoite unohtuu. Nyt käytävässä talouskeskustelussa on tuotava entistä enemmän esiin se, mihin viime lamassa tehdyt päätökset johtivat ja otettava siitä opiksi.