Kristiinan kanta lapsilisiin

Lapsilisäjärjestelmä on aikoinaan perustettu kaikille lapsiperheille tasa-arvoiseksi järjestelmäksi, jossa saatu tulo ei perustu perheen taloudelliseen tilanteeseen vaan on korvaus lapsen elatuksesta aiheutuvista kustannuksista. Tämä idea on kannatettava edelleen.

Samalla emme kuitenkaan löytäneet keinoja kaikkein heikoimmassa asemassa olevien lapsiperheiden auttamiseksi. Suurin esille nostettu syy on valtion vaikea taloudellinen tilanne. Jos siis minun tulisi tässä hetkessä valita annetaanko raha hyvätuloiselle perheelle, joka kerää lapsilisät säästötilille korkoa kasvamaan vai köyhälle perheelle, jossa eurot käytetään oikeasti lapsen olosuhteiden parantamiseen, valitsisin aivan ehdottomasti jälkimmäisen vaihtoehdon. Onneksi kuitenkin SDP pitää molempia asioita tärkeänä ja on esittänyt muita ensisijaisia keinoja auttaa vähävaraisia lapsiperheitä. Tällä tavoin turvataan universaalin periaatteen omaava lapsilisäjärjestelmä nykyisellään ja autetaan 150 000 köyhyydessä elävää lasta.

Kristiina