Kristiina Salonen: Vanhuspalvelulain täydentäminen tuo lisää hoitajia ympärivuorokautiseen hoivatyöhön

Hallitus on tänään julkaissut vanhuspalvelulain täydennyksen, jolla säädetään sitovasta henkilöstömitoituksesta iäkkäiden henkilöiden tehostetussa palveluasumisessa ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa. Tähän asti mitoitusta on ohjattu laatusuosituksella. Lakiesityksen mukaan henkilöstömitoitus nostetaan vähintään 0,7 työntekijään asiakasta kohti.

Suomalaisten on voitava luottaa siihen, että ikääntyessään he saavat tarvitsemansa avun, sanoo kansanedustaja Kristiina Salonen. (Kuva: Jukka-Pekka Flander)
Suomalaisten on voitava luottaa siihen, että ikääntyessään he saavat tarvitsemansa avun, sanoo kansanedustaja Kristiina Salonen. (Kuva: Jukka-Pekka Flander)

-Suomen perustuslain mukaan jokaisella on tarvittaessa oikeus huolenpitoon. Suomalaisten on voitava luottaa siihen, että ikääntyessään he saavat tarvitsemansa avun eivätkä tule heitteille jätetyksi sänkyihinsä. Hyvinvointiyhteiskuntamme on viime vuosina alisuoriutunut ikäihmistemme huolenpidossa raha- ja hoitajakadon takia. Julkitulleet laiminlyönnit järkyttivät koko Suomea viime keväänä ja johtivat viimein ymmärrykseen lain tasoisen henkilöstömitoituksen tarpeesta, kertaa SDP:n eduskuntaryhmän 1. varapuheenjohtaja Kristiina Salonen.

-Hallituksen esittämä lakimuutos on nyt merkittävä parannus kaikille hoitoa ja hoivaa tarvitseville. Se on tärkeä viesti myös alan työntekijöille ja heidän jaksamiselleen vaativassa työssä. Mitoituksen korotuksen lisäksi sen laskemisessa erotetaan välitön ja välillinen asiakastyö. Se antaa aikaisempaan verrattuna hoivatyölle lisäaikaa, ja siirtää välillisen työn tekemisen sen alan ammattilaisten hoidettavaksi. Toivon, että uudistus lisää siis hoitotyön houkuttelevuutta ammattina, toteaa kansanedustaja Salonen.

-Myös valvovan viranomaisen tehtävää uudistus selkeyttää. Haamuhoitajien merkitseminen työvuoroluetteloihin jääköön nyt historiaan, Kristiina Salonen sanoo.