Kristiina Salonen Eduskunnan Nuorten kansanedustajien kansainvälisen verkoston varapuheenjohtajaksi

Kansanedustaja Kristiina Salonen (sd.) valittiin 27.2.2014 Eduskunnan Nuorten kansanedustajien kansainvälisen verkoston vuosikokouksessa verkoston varapuheenjohtajaksi. Puheenjohtajaksi valittiin Aino-Kaisa Pekonen (vas.) ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Salosen ohella Maria Lohela (ps.)

Eduskunnan puhemies Eero Heinäluoma ja presidentti Sauli Niinistö perustivat verkoston vuosi sitten tarkoituksenaan edistää nuorten kansanedustajien ja keskeisimpien Suomen yhteistyömaiden kansanedustajien keskinäistä vuorovaikutusta ja luoda suhteita Suomen rajojen ulkopuolelle. Tämän kauden yhteistyömaaksi on valittu Venäjä, ja tavoitteena on kehittää suhteita erityisesti Venäjän Duuman kansanedustajiin.

–          Kansainvälisessä politiikassa ja ulkosuhteissa keskustelu syntyy usein tietyssä asemassa olevien henkilöiden kesken. Kahdenkeskiset henkilökohtaiset suhteet helpottavat Suomen viestin viemistä eteenpäin ja sitä, että tulee ylipäänsä edes kuulluksi. Tämä on puhemieheltä ja presidentiltä hyvä huomio. Politiikassa on monenlaisia tehtäviä, joissa kansainvälisillä suhteilla on merkitystä ja viimeistään ne joutuu solmimaan siinä vaiheessa, kun on esimerkiksi jonkin keskeisen valiokunnan jäsen tai puheenjohtaja. Parasta onkin, jos suhteet ovat tuolloin jo valmiiksi olemassa. Mitä tutumpia ihmiset ovat keskenään, sen helpompi on käsitellä vaikeitakin poliittisia kysymyksiä, toteaa Salonen.