Kristiina lukion vaalipaneelissa

Vaalipaneeli Rauman lukiossa keräsi salillisen nuoria kuuntelemaan keskustelua yhteiskunnallisista aiheista. Nuoria kiinnostivat erityisesti kysymykset toisen kotimaisen kielen pakollisuudesta, nuorten saamisesta nopeammin työelämään ja avioliittolain sukupuolineutraaliudesta. Kristiina pääsi antamaan positiivista palautetta lukioikäisten nuorten yleissivistyksen tasosta ja kannusti heitä osallistumaan yhteiskunnalliseen toimintaan.