Kohtuutta ja oikeudenmukaisuutta vakuutusoikeuteen

Viimeisen kuukauden aikana vakuutusturvan toimivuus on noussut säännöllisesti esille. Myös kelan valtuutettuina toimivat kansanedustajat saavat vakuutusoikeuden toiminnasta säännöllisiä yhteydenottoja, joissa ihmiset kertovat taistelleensa vuosia saadakseen oikeutta.

Kansalaiset ovat olleet huolissaan vakuutusturvan toimimattomuudesta. Otimme asian esille jo aiemmin kesällä laajasti julkaistussa mielipidekirjoituksessamme. Vakuutusoikeuden toimintatavat eivät tällä hetkellä vastaa kansalaisten oikeustajua, sillä huonosti perustellut ja asiantuntijalääkärin potilasta näkemättä tekemät ratkaisut koetaan epäoikeudenmukaisiksi. Ehdottamamme suullisen kuulemisen lisääminen ja hoitavan lääkärin konsultointi parantaisi tilannetta huomattavasti, kertoo Kari Rajamäki.

Vakuutusoikeudella on tällä hetkellä mahdollisuus hyödyntää tarvittaessa suullisia käsittelyjä. Niitä hyödynnetään kuitenkin vain harvoin, vaikka tapauksia vakuutusoikeuteen saapuu vuosittain noin 1 000. Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r.) on luvannut aloittaa lainuudistusvalmistelun vakuutusoikeuden toiminnasta tulevana syksynä.

Suullisten käsittelyjen on todettu parantavan potilaan oikeusturvaa huomattavasti. Kysymys onkin viime kädessä luottamuksesta. Kansalaisten tulee voida tuntea vakuutusoikeuden toiminta oikeudenmukaiseksi. Tämän vuoksi oikeusministeri Henrikssonilla onkin välittömästi aloitettava uuden lainsäädännön valmistelu ja saattaa asiat kuntoon, vaatii Anneli Kiljunen.