Kirjoituksia

Herätys, nukkuva äänestäjä!

Kolumni julkaistu Länsi-Suomessa torstaina 10.6.2021 Osa äänioikeutetuista jättää äänensä käyttämättä esimerkiksi vanhuuden tai sairauden tuoman heikon terveydentilansa vuoksi. Se on täysin ymmärrettävää. Onneksi koti- ja

Lue lisää

Miten saamme Raumaan sitoutuvan kaupunginjohtajan?

Kolumni julkaistu Länsi-Suomessa 13.5.2021. Raumalaiset reagoivat vahvasti, kun kaupunginjohtaja Johanna Luukkonen ilmoitti siirtyvänsä alle vuoden työrupeamansa jälkeen Hyvinkään kaupunginjohtajaksi. Ihmisten puheista välittyi pettymys ja loukkaantuminen.

Lue lisää

Omavara on paras vara

Kolumni julkaistu Länsi-Suomessa 8.4.2021. Suomi, yhtenä harvoista Euroopan maista, on huolehtinut varautumisestaan ja toimintakyvystään yhteiskunnan lamaannuttavien kriisien varalta. Muistot sota-ajoista ovat opettaneet meitä ennakoimaan elämää

Lue lisää

Vihaajat pyrkivät hiljentämään mielipiteiden kirjon

Kolumni julkaistu 1.4.2021 Satakunnan Viikossa. Suo­mi ha­lu­si taan­noin sel­vit­tää so­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa val­jas­tet­tu­ja vai­kut­ta­mis­kam­pan­joi­ta, joi­den koh­tee­na on Suo­men val­tio tai esi­mer­kik­si vaa­lit. Se pyy­si Na­toa te­ke­mään

Lue lisää

Kunnilla edessään eläköitymissuma

Kolumni julkaistu Satakunnan Kansassa 15.3.2021. Oma kotikunta ja sen palveluiden tulevaisuus kiinnostaa ihmisiä. Kevan tuoreimman ennusteen mukaan joka kolmas kunnan ja valtion työntekijä jää eläkkeelle

Lue lisää

Enemmän elämänlaatua samalla rahalla

Kolumni julkaistu Länsi-Suomessa 11.3.2021. Kansanedustaja Arto Satonen (kok.) julkaisi viime viikolla Alueiden kosto ja voidaanko se välttää? -pamfletin. Kirja sisältää viisasta pohdintaa seutukaupunkien tulevaisuudesta. Johtopäätöksestä

Lue lisää

Maalittaminen on sanallista hakkaamista

Kolumni julkaistu Länsi-Suomessa 11.2.2021. Moni meistä etsii asioissa totuutta. Useat poliitikot haluavat tukeutua siihen, mikä on oikein. Mielipiteet toki pohjautuvat erilaisiin painotuksiin totuudesta ja oikeasta.

Lue lisää

Koulukiusaaminen on väkivaltaa

Kolumni julkaistu Satakunnan Viikossa 3.2.2021. Kou­lu­kiu­saa­mi­nen saa en­tis­tä jär­kyt­tä­väm­piä piir­tei­tä. Kiu­saa­mi­sen si­jaan mei­dän tu­li­si jo pu­hua kou­lu­vä­ki­val­las­ta, jota lap­sem­me jou­tu­vat ar­jes­saan koh­taa­maan. Toi­saal­ta kou­lun pi­hal­la

Lue lisää

Hoitotyötä tekevien tulee olla vanhusten luona

Kolumni julkaistu Satakunnan Kansassa 18.1.2021. Ikäihmisten tehostettua palveluasumista ja pitkäaikaista laitospalvelua koskeva hoitajamitoitus astui voimaan lokakuussa 2020. Vanhuspalvelulakiin sidottu hoitajamitoitus on ollut monen kansanedustajan pitkäaikainen

Lue lisää