Kirjoituksia

Ilmastonmuutos ei ole mielipidekysymys

Kolumni julkaistu Satakunnan Kansassa 30.8.2021 Kuuma kesä helli toisia meistä, kun taas toisille se tuotti painajaisia. Henkilökohtainen kokemus tästäkin kesästä vaikuttaa varmasti omaan mielipiteeseemme muuttuvaa

Lue lisää

Kulttuuri- ja tapahtuma-alan rajoitukset järkeviksi

Kolumni julkaistu Satakunnan Viikossa 18.8.2021 Kä­vin ke­säl­lä use­as­sa ke­sä­te­at­te­ris­sa, tai­de­näyt­te­lys­sä ja ul­koil­ma­kon­ser­tis­sa. Nau­tin jo­kai­ses­ta ti­lai­suu­des­ta nor­maa­lia enem­män. En sen vuok­si, et­tä edel­li­sis­tä esi­tyk­sis­tä oli ko­ro­nan

Lue lisää

Kaupungin strategiasta pitäisi puhua eniten

Kolumni julkaistu Länsi-Suomessa torstaina 12.8.2021 Uusi valtuusto aloitti työnsä. Valtuutettujen joukossa on konkareita ja monia uusia luottamushenkilöitä. Kaikki valtuutetut ovat alkavalla kaudella kuitenkin monin tavoin

Lue lisää

Herätys, nukkuva äänestäjä!

Kolumni julkaistu Länsi-Suomessa torstaina 10.6.2021 Osa äänioikeutetuista jättää äänensä käyttämättä esimerkiksi vanhuuden tai sairauden tuoman heikon terveydentilansa vuoksi. Se on täysin ymmärrettävää. Onneksi koti- ja

Lue lisää

Miten saamme Raumaan sitoutuvan kaupunginjohtajan?

Kolumni julkaistu Länsi-Suomessa 13.5.2021. Raumalaiset reagoivat vahvasti, kun kaupunginjohtaja Johanna Luukkonen ilmoitti siirtyvänsä alle vuoden työrupeamansa jälkeen Hyvinkään kaupunginjohtajaksi. Ihmisten puheista välittyi pettymys ja loukkaantuminen.

Lue lisää

Omavara on paras vara

Kolumni julkaistu Länsi-Suomessa 8.4.2021. Suomi, yhtenä harvoista Euroopan maista, on huolehtinut varautumisestaan ja toimintakyvystään yhteiskunnan lamaannuttavien kriisien varalta. Muistot sota-ajoista ovat opettaneet meitä ennakoimaan elämää

Lue lisää

Vihaajat pyrkivät hiljentämään mielipiteiden kirjon

Kolumni julkaistu 1.4.2021 Satakunnan Viikossa. Suo­mi ha­lu­si taan­noin sel­vit­tää so­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa val­jas­tet­tu­ja vai­kut­ta­mis­kam­pan­joi­ta, joi­den koh­tee­na on Suo­men val­tio tai esi­mer­kik­si vaa­lit. Se pyy­si Na­toa te­ke­mään

Lue lisää