Kansanedustajat Salonen ja Myllykoski vaativat merimetso-ongelmaan järeämpiä toimia

Satakuntalaiset kansanedustajat Kristiina Salonen (sd.) ja Jari Myllykoski (vas.) vaativat merimetso-ongelmaan järeämpiä toimia valtakunnallisesti.

Rauman merimetsotilanteen ongelmallisuudesta on puhuttu jo kauan, mutta valtakunnalliset toimet merimetsojen aiheuttamien haittojen torjumiselle vielä puuttuvat. Edustajat Salonen ja Myllykoski ovat huolissaan myös merimetsojen aiheuttamista haitoista elinkeinoelämälle. Esimerkiksi Rauman sataman kehittäminen näyttää viivästyvän tämän vuoksi.

Salonen lisää, että elinkeinoelämän, kalastuselinkeinon ja rantojen viihtyisyyden lisäksi Rauman näkökulmasta lisäsyy kiinnittää huomiota kasvavaan merimetsokantaan on myös Selkämeren kansallispuiston luonnon ja sen lajien moninaisuuden suojeleminen.

Selkämeren kansallispuiston suojelu on lainmukainen velvollisuutemme. Kuten tiedämme, suuret merimetsokannat ja lintujen ulosteet vaurioittavat saaristoa tappamalla puita ja muita kasveja lintujen pesimäluodoilla. Kuntatasolla kasvu on ollut voimakkainta juuri Raumalla. Tämä osoittaa sen, että Raumalla on ryhdyttävä ennakoiviin toimiin lintukannan kasvun hillitsemiseksi jo Selkämeren kansallispuistonkin kannalta, Salonen toteaa.

Niissä tapauksissa, joissa merimetso aiheuttaa merkittäviä haittoja, voi ELY-keskukselta saada luvan lintujen karkottamiseksi. Jari Myllykoski kuitenkin toteaa, että poikkeuslupajärjestelmä ei toimi tällä hetkellä niin kuin sen pitäisi.

Suomessa lupia myönnetään selvästi tiukemmin ehdoin, kuin EU edellyttää. Viranomaisten tulkinnat eroavat merkittävästi esimerkiksi Tanskan tai Ruotsin viranomaisten tulkinnoista merimetsojen poikkeuslupien kohdalla. Onkin kysyttävä, minkä takia EU:n lintudirektiiviä ei sovelleta Suomessa kuten naapurimaissamme? Myllykoski ihmettelee.

Kansanedustaja Myllykoski vaatii luonnonsuojelulain täsmentämistä ongelman ratkaisemiseksi. Kansanedustaja Salonen on esittänyt yhtenä vaihtoehtona metsästyslain muuttamista.

Merimetsokannan kehitys on ollut todella huolestuttavaa ja ongelmalle olisi syytä saada mahdollisimman pian valtakunnallinen selvyys ja ratkaisu, Myllykoski ja Salonen vaativat.

Lisätiedot:

Kristiina Salonen

p. 050 512 0010

Jari Myllykoski

p. 09 432 3119