Kansanedustajat Myllykoski ja Salonen kysyvät sairauskassojen toimintaedellytyksistä

Kansanedustajat Jari Myllykoski (vas.) ja Kristiina Salonen (sd.) ovat jättäneet kirjallisen kysymyksen hallitukselle koskien sairauskassojen toimintaedellytyksiä. Kysymyksessään he esittävät huolen sairauskassojen asemasta ja nostavat esiin tarpeen uudistaa vuodelta 1993 olevaa vakuutuskassalakia.

Sairauskassan jäsenyys tuo vakuutetulle taloudellista lisäturvaa ja toimii myös työnantajan kilpailuetuna. Sairauskassat maksavat niin kutsuttuja lisäetuuksia sellaisista sairaanhoidon kustannuksista, joita ei yleisen lainsäädännön nojalla korvata. Lisäksi osa sairauskassoista toimii työpaikkakassana, jolloin niiden tehtävänä on edellä mainitun lisäksi myöntää sairausvakuutuslain mukaisia etuuksia, joiden kustannukset Kela hyvittää sairauskassoille.

Sairausetuuksia maksavat työpaikkakassat ovat epätietoisia ja huolissaan Kelan kassatoimintaan liittyvistä suunnitelmista ja tapahtuneista muutoksista.

  • Kela ja sairauskassat käyvät säännöllistä vuoropuhelua keskenään, jotta asiakaspalvelu toimisi mahdollisimman hyvin muuttuneissakin tilanteissa. Silti tulevaisuus mietityttää sairauskassoja. On aivan oikeutettua kysyä, miten järjestelmä tulevaisuudessa pystyy palvelemaan asiakkaitaan mahdollisimman hyvin. Ja siihen vastausta kaivataan aina lainsäätäjän tasoltakin, toteaa Salonen.
  • Sairauskassat ovat nopean palvelun Kela-pisteitä ja työntekijöiden itsensä kustantamia lisäetuusjärjestelmiä. Niiden toimintaedellytysten hankaloittaminen ei ole palkansaajien sairaudenhoidon kannalta mitenkään perusteltua, Myllykoski sanoo.

Suomessa on toimilupa 123 sairauskassalla ja jäseniä niissä on noin 140 000. Sairauskassatoiminnalla on sosiaaliturvan hoitajana pitkät perinteet. Työpaikkakassoja säätelevät sairausvakuutuslaki sekä vakuutuskassalaki. Jäsenyys tuo vakuutetulle taloudellista turvaa sairauden kohdatessa ja mahdollistaa hyvän terveyden ylläpidon.

  • Vakuutuskassalaki tulisi päivittää pikimmiten, jotta epäselvyydet voitaisiin ratkaista laintasoisesti, vaativat kansanedustajat Myllykoski ja Salonen.

Lisätiedot:

Jari Myllykoski p. 050 512 0648

Kristiina Salonen p. 050 512 0010