Kansanedustaja valtuutettuna

Kansanedustaja ei automaattisesti ole hyvä valtuutettu, mutta edustajilla on asemansa vuoksi hyvät mahdollisuudet toimia myös kotikuntansa parhaaksi. Tuntiessaan paikalliset tarpeet kansanedustaja osaa paremmin yhdistää valtakunnan tason tietämystään ja yhteyksiään kunnan asioiden edistämiseksi. Kansanedustajalta voi myös odottaa keskivertoa parempaa yhteiskunnallista tietotaitoa ja osaamista. Joissakin kunnissa kansanedustajat jopa haastavat muut valtuutetut uudistamaan keskustelukulttuuriakin – niin hyvässä kuin pahassa.

Olen toiminut viimeisen vuoden sekä kansanedustajana että valtuutettuna. Uskon, että kansanedustajana kokemani Raumaan kohdistuneet edunvalvonnalliset onnistumiset ovat olleet pitkälti sen ansiota, että entisenä kaupunginhallituksen puheenjohtajana tunnen kaupunkimme asiat melko hyvin. Roolini onkin monin tavoin toimia juuri viestin välittäjänä, linkkinä valtion viranomaisten ja kotikaupungin välillä. Aivan samoin koen tärkeänä, että voin tuoda valtuustolle ja kaupungin virkamiehille tietoa valtakunnallisista kaupunkia koskevista muutoksista. Joskus on tarpeen myös huolehtia siitä, että lain henki toteutuisi myös kuntatasolla tai kuntatason realismi ymmärrettäisiin lakia säädettäessä.

Juureni ovat vahvasti paikallisessa vaikuttamisessa, ja arvostan sen työn tärkeyttä edelleen. On tärkeää, että päättäjällä on ymmärrystä yhteiskuntamme kokonaiskuvasta ja tulevaisuudesta, mutta hänellä tulee myös olla kuntien ja ihmisten arjen tuntemus paikalliselta tasolta. Sen arjen tuntemuksen vuoksi tiedän myös, että meillä Raumalla on edelleen paljon työtä tehtävänä kuntalaisten hyvinvoinnin lisäämiseksi ja palveluiden toimivuuden parantamiseksi.

Suomalaisten mielestä valtuutettujen tärkein piirre on se, että he ovat itsenäisesti ajattelevia. Mielipidetiedustelujen mukaan suomalaiset arvostavat myös kokemusta valtuustotyöstä ja kuntapolitiikasta. Loppujen lopuksi äänestäjälle lienee siis toissijaista ehdokasta valittaessa, onko hän kansanedustaja. Tärkeintä taitaa kuitenkin olla se, että henkilö hoitaa luottamustehtäväänsä hyvin ja ajaa äänestäjälle tärkeitä asioita.