Kansanedustaja Salonen: Vammaispalvelujen kilpailutukseen tehtävä korjaukset viimeistään seuraavalla hallituskaudella

Ei myytävänä! –kansalaisaloite vammaisten henkilöiden välttämättömän avun ja tuen kilpailuttamisen lopettamisesta käsiteltiin tällä viikolla eduskunnassa. Eduskunta päätti hylätä aloitteen teknisesti, mutta hyväksyi vastauksessaan kolme pontta, jotka mahdollistavat jatkotyöskentelyn kilpailuttamisen lopettamiseksi keskeisissä vammaispalveluissa, kuten asumispalveluissa, henkilökohtaisessa avussa, Kelan puhe- ja kuulovammaisten tulkkipalveluissa sekä vaikeammin vammaisten ihmisten lääkinnällisessä kuntoutuksessa.


Vaikka kansalaisaloite saikin eduskunnalta teknisen hylkäyksen, niin kansanedustaja Kristiina Salonen (sd.) pitää merkittävänä sitä, että sosiaali- ja terveysvaliokunta on yksimielisesti lausunnossaan tunnistanut, että vammaisten henkilöiden oikeudet eivät toteudu hankintaprosessissa eivätkä kilpailuttamalla hankitut palvelut vastaa riittävällä tasolla asiakkaiden tarpeisiin.

Kansalaisaloite on osoittanut, että kilpailuttaminen on huono tapa järjestää vammaisten henkilöiden asumispalvelut tai muut pitkäkestoisen välttämättömän huolenpidon tarpeita koskevat palvelut. Olen tyytyväinen siihen, että kansalaisaloitteen käsittely otettiin vakavasti eduskunnassa, Salonen toteaa.

Eduskunnan ponnessa esitetään ratkaisuksi valtioneuvoston asettaman asiantuntijaryhmän perustamista valmistelemaan tarvittavia säädösehdotuksia ongelmien korjaamiseksi. Salonen toivoo, että työryhmä saa työnsä päätökseen mahdollisimman nopeasti ja seuraava hallitus toimeenpanee aidosti ne toimet, joilla ongelmakohdat saadaan muutettua.

Valiokunnan asiantuntijakuulemisissa tuli selkeästi esille kilpailuttamisen aiheuttamat vahingolliset vaikutukset vammaisten henkilöiden hyvinvointiin ja lisääntyneeseen erikoissairaanhoidon tarpeeseen. Esimerkiksi Rovaniemellä palveluntuottajan vaihtumisen jälkeen erääseen yksikköön hälytettiin kevään aikana ambulanssi 42 kertaa yhden asukkaan epilepsiakohtauksen vuoksi, koska hän reagoi henkilöstön vaihtumiseen niin voimakkaasti. Noin puolet näistä tilanteista johtivat erikoissairaanhoidon tarpeeseen, Salonen sanoo.

Salonen on toiminut Ei myytävänä! -kansalaisaloitteen suojelijana ja tehnyt kansanedustajana pitkään työtä erilaisten vammaisjärjestöjen kanssa ja vammaisten perheiden kanssa. Salonen kertoo kohdanneensa näiden ihmisten kautta niitä arjen tilanteita, joihin kilpailuttamiset erityisesti asumispalveluiden osalta ovat vammaisten kohdalla johtaneet.

Kilpailutuksissa vammaisten henkilöiden osallisuutta heitä koskevassa päätöksenteossa ei ole riittävästi huomioitu, palvelujen jatkuvuutta ei ole turvattu eikä palveluja käyttävillä vammaisilla tai heidän omaisillaan ole riittäviä oikeussuojakeinoja hakea muutosta järjestämistavan valintaan. Nämä tilanteet ovat olleet perheille isoja tragedioita, ja huolta on kannettu tietenkin pysyvän ympäristön ja kodin vaihtumisesta sekä myöskin turvallisuutta tuovien ihmisten ja hoitajien vaihtumisesta, Salonen kertoo.

Lisätiedot:

Kristiina Salonen

p. 050 512 0010