Kansanedustaja Salonen: Valtio mukaan Rauman pääomasijoitusrahastoon

Hallitus on päättänyt tämän vuoden lisätalousarviosta, jossa sovittiin yhteensä 280 milj. euron panostuksista kasvuun ja työllisyyteen. Raumalainen kansanedustaja Kristiina Salonen (sd.) pitää hallituksen lisäbudjettia erittäin merkittävänä. Salonen iloitsee erityisesti siitä, että Rauman alueellinen pääomasijoitusrahasto toteutuu äkillisen rakennemuutoksen alueiden yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden tukemisen myötä ja että laivanrakennuksen innovaatiotukeen tulee 10 milj. euron lisämääräraha. Lisäbudjettiin tuli lisäksi kirjaus Rauman meriväylän syventämisestä 12 metriin.

Kaupungin ja paikallisten yritysten yhteistyöllä Raumalla on muodostettu oma alueellinen rahasto, jonka avulla voidaan tukea sellaisia yrityksiä, joilla on halua kasvaa ja investoida alueella, mutta joilla on ollut epävarmuutta rahoituksen suhteen. Rauma on tavoitellut valtion lähtemistä mukaan alueelliseen pääomasijoitusrahastoon 5 milj. eurolla. Tämä toteutuu nyt lisätalousarvion avulla ja rahasto voidaan perustaa. Mukana ovat alueelliset toimijat, rahoituslaitokset ja yritykset mutta myös valtio. Tämä on paras esimerkki siitä, kuinka jatkuvasti etsitään toimia, joilla yritykset voivat kasvaa ja työllistää ja myös houkutella lisää yrityksiä alueelle, sanoo Salonen.

Salosen mukaan laivanrakennuksen innovaatiotuet merkitsevät, että voidaan kokeilla uutta teknologiaa, joka puolestaan voi toimia jatkossa yrityksen vientivalttina.

Innovaatiotuilla tuetaan laivanrakennuksen mahdollisuuksia olla mukana kilpailussa globaaleilla markkinoilla. Rauman uusi aloittava telakkayhtiö RMC on nyt yksi yritys, joka voi kilpailla innovaatiotuista. Olemassa oleva määräraha riittänee lähinnä Turun telakalle mutta lisämäärärahan turvin myös RMC:llä on mahdollisuus hakea rahoitusta. Tämä luo uusia mahdollisuuksia myös STX:ltä työttömäksi jääneen telakkaväen työllistymiseksi.

Tähän saakka on ollut epätietoisuutta, riittääkö olemassa oleva määräraha meriväylän syventämiseen 12-metriseksi. Liikenne- ja viestintäministeriön kirjaus on tulkittava niin, että ministeriö arvioi nykyisen määrärahan riittävän. Töiden kilpailutus on kuitenkin edelleen käynnissä ja kustannusarvio tarkentuu myöhemmin. 12 metriä on se syvyys johon tähdätään. Sillä turvataan Rauman sataman kilpailukyky ja toimintaedellytykset pitkälle tulevaisuuteen aluskoon kasvaessakin. Riittävä väyläsyvyys mahdollistaa sen, että Rauma on jatkossakin yksi Suomen johtavista satamista.