Kansanedustaja Salonen: Vakuutuslääkärijärjestelmään lisää oikeusturvaa ihmiselle

Eduskunta käsitteli torstaina kansalaisaloitetta tapaturmavakuutuslain muuttamisesta vakuutus- ja eläkelaitosten lääkäreiden osalta. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnössä ehdotetaan, että valtioneuvosto valmistelee esityksen vakuutuslääkärijärjestelmän epäkohtien korjaamiseksi ja antaa eduskunnalle ehdotukset lainsäädännön muutoksiksi vuoden 2020 kevätistuntokaudella.

Kansanedustaja Kristiina Salonen (sd.) pitää vakuutuslääkärijärjestelmän epäkohtien myöntämistä koko valiokunnan yhteisessä mietinnössä ensimmäisenä askeleena kohti muutosta. Salonen toivoo, että asiasta keskusteltaisiin vihdoinkin aidosti. Puolustuskannalla oleminen ei auta toimijoita ymmärtämään järjestelmän ongelmia asiakkaan näkökulmasta.

Ihmiset vakuuttavat itsensä pahan päivän varalle. Sairaana tai vammautuneena ei ole voimia taistella kasvotonta järjestelmää vastaan. Se tuntuu epäoikeudenmukaiselta ja sotii ihmisten oikeustajua vastaan. Ja juuri siksi he ottavat yhteyttä kansanedustajaan. Olen ollut tukena useammalle ihmiselle, joita hoitavat lääkärit ovat todenneet työkyvyttömäksi, ja vakuutusyhtiö työkykyiseksi. Ihmiset eivät voi uskoa, että oikeusvaltiossa tapahtuu näin, kertaa Salonen saamiaan palautteitaan.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausuntokierroksella esimerkiksi Aivovammaliitto toi esille, että aivovammojen aiheuttamat jälkivaikutukset voidaan usein osoittaa vasta vuosien kuluttua. Aivovammoille on tyypillistä, että kestää aikaa, ennen kuin vammautunut edes huomaa saaneensa vamman.

Aivovammasta kärsivän elämä on onnettomuuden myötä mennyt yhtäkkiä aivan sekaisin, ja sitten hän saa päätöksen, jossa sanotaan, että vamma on voinut tulla jostain muusta syystä kuin onnettomuudesta. Ja tosi heikoilla ovat he, joiden aivoja ei ole edes tutkittu välittömästi tapahtuneen jälkeen. Tällaisissa riitatilanteissa asiakkaan oikeusturva tuntuu heikolta. Vakuutuslääkärijärjestelmää on arvioitava tällaisten tapausten myötä ja kehitettävä ennen kaikkea ihmisten oikeusturvan parantamiseksi, Salonen linjaa.

Vakuutuslääkärijärjestelmästä teetettiin vuonna 2014 kehittämisraportti, jonka perusteella on pyritty kehittämään päätösten perusteluja lisäämällä etuuslakeihin täydentäviä säännöksiä päätösten perustelemisesta. Lisäksi sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut viime vuonna laajapohjaisen neuvottelukunnan, jonka tehtävänä on jatkaa vakuutuslääkärijärjestelmän kehittämistä aiempien hankkeiden ja selvitysten pohjalta.

Tarvitsemme uudistusta, koska nykyjärjestelmä aiheuttaa myös väliinputoamisia ja jättää ihmiset ilman toimeentuloa. Korvauksen tai etuuden epääminen ei saa johtaa sellaiseen tilanteeseen, että henkilö jää kokonaan ilman toimeentuloturvaa. Nämä ihmiset jäävät todella yksin asian kanssa ja moni on jo terveytensä kanssa äärirajoilla. On kohtuutonta, että he joutuvat vielä taistelemaan toimeentulonsa eteen, kun kaikki energia pitäisi keskittää kuntoutumiseen. Nyt on työryhmällä aikaa tehdä esityksensä lain muuttamiseksi, ja seuraava eduskunta voi sitten esitysten pohjalta tehdä muutokset lakiin, sanoo Salonen.