Kansanedustaja Salonen: Rauman seudun mielenterveysseuran saama avustus STEAlta saatiin nostettua täysimääräiseksi

Sosiaali- ja terveysministeriö päätti sosiaali- ja terveysalan järjestöjen toiminta-avustuksista torstaina Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) valmisteleman ehdotuksen pohjalta. Järjestöille myönnettiin yhteensä 380 miljoonaa euroa.

STEAn päätösesitys herätti joulukuussa harmitusta muutamassa raumalaisessa yhdistyksessä. Rauman seudun mielenterveysseura oli jäämässä vaille lähes 40 000 euron avustusosuutta ja Järjestötaloa pyörittävä Rauman Seudun Tules ry:n kerrottiin saavan vain puolet avustustarpeestaan. 

Kansanedustaja Kristiina Salonen kiittää sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekosta siitä, että Mielenterveysseuran rahoitus säilyy.

  • Sain näiltä kahdelta raumalaiselta yhdistykseltä (Tules ry ja Mielenterveysseura) lisäselvityksen määrärahojen leikkauksista ja koin, että leikkaukset vaarantavat heidän tekemäänsä tärkeää työtä. Kävin keskustelua ministeri Pekosen kanssa rahoitusleikkauksista ja pyrin avaamaan yhdistysten työn merkitystä Rauman seudulle. Onkin kiitettävä ministeri Pekosta siitä, että hän muutti STEAn valmisteleman ehdotuksen pohjaa Rauman Mielenterveysseuran osalta. Mielenterveysseura saa nyt ennakkotiedosta poiketen täysimääräisesti avustuksensa ja voi näin kehittää työtänsä alueen ihmisten hyväksi, kansanedustaja Kristiina Salonen kertoo.

Rauman Seudun Tules ry:lle myönnetty avustussumma on merkittävästi haettua pienempi. Kristiina Salonen pitää Tules ry:n avustusten leikkausta erittäin vakavana asiana.

  • Järjestötalo on lunastanut paikkansa aktiivisella ja yhdistyksiä kokoavalla toiminnallaan. He kehittävät toimintaansa jatkuvasti ja ovat merkittäviä raumalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäjiä. STEAn avustuksen leikkaus vaarantaa toiminnan jatkon. Nyt meidän on Raumalla yhteisönä autettava Tules ry:tä löytämään ratkaisuja siihen, että Järjestötalon hyvä toiminta voisi jatkua jatkossakin ja vahvistua entisestään. Vapaaehtoistoiminnan ja aktiivisen yhdistystoiminnan merkitys seudun hyvinvoinnille on korvaamattoman arvokasta, Salonen kommentoi.