Kansanedustaja Salonen: Nyt ei saa luovuttaa, vaan on jatkettava työtä henkilöjunaliikenteen avaamiseksi

KLiikenne- ja viestintäministeriö on valinnut tänään alueellisen junaliikenteen pilottien jatkosuunnitteluun Kymenlaakson, Etelä-Pohjanmaan ja Pirkanmaan hankkeet. Kansanedustaja Kristiina Salonen (sd.) on pettynyt siitä, että Rauman ratahanke ei edennyt pilottikokeiluihin.

Harmittaa todella, ettei Rauma yltänyt tähän joukkoon. Hankkeella olisi ollut siihen kaikki vaaditut edellytykset ja valmis ratayhteys. Nyt ei kuitenkaan pidä missään nimessä luovuttaa, vaan on keksittävä nopeasti uudet keinot henkilöliikenteen avaamiseksi, Kristiina Salonen sanoo.

Valittujen hankkeiden arviointiperusteena oli, että hankkeet ovat toimivia osia alueellista junaliikennettä ja olemassa olevia matkaketjuja. Lisäksi alueella on oltava valmius sitoutua liikenteen kehittämiseen lyhyellä aikavälillä.

Raumalla on ollut vahva tahtotila ja sitoutuminen, eikä se saa nyt heiketä. Rauman alue on väestöllisesti ja elinkeinopoliittisesti suurin alue, jossa ei ole toimivaa henkilöjunaliikennettä. Se on ymmärrettävä myös valtakunnallisesti. Alueella on tekemisen meininki monella saralla, ja siksi alueen saavutettavuus on meille elinehto, Salonen toteaa.

Rauman seutu on viime aikoina saanut uutisia myös linja-autovuorojen vähenemisen osalta. Se asettaa Rauman entistäkin heikompaan asemaan toimivan joukkoliikenteen kannalta. Rauma tarvitsee toimivat joukkoliikenneyhteydet niin kumipyörillä kuin raiteilla. Alueella on merkittävä määrä pendelöintiä työn perässä. Rauman henkilöjunaliikenteen jatkoselvityksen mukaan matkustajapotentiaali olisi henkilöjunan osalta noin 70 000–100 000 matkustajaa vuodessa.

Täytyyhän ihmisten pystyä liikkumaan joukkoliikennettä käyttäen Raumalle ja Rauman ulkopuolelle jo työtehtävienkin takia, ja päästävä reissuiltaan myös takaisin tänne. Joukkoliikenteellä palvellaan laajemman alueen väestöä, yrityksiä ja elinkeinoelämää. Siksi joukkoliikenteen kehittämisen on oltava koko Rauma -yhteisön ja seudun kärkitavoite, eikä sen edistäminen ole ristiriidassa esimerkiksi 8-tien parantamistavoitteisiin. Toimia tarvitaan monella tasolla, jotta saavutettavuus paranee, Salonen kertoo.

Salonen näkee henkilöjunaliikenteen puuttumisen ongelmallisena myös valtakunnallisen ilmastonmuutoksen torjumistavoitteen kannalta.

On suorastaan tuhlausta, että olemassa olevaa raideyhteyttä ei hyödynnetä henkilöjunaliikenteeseen. Samaan aikaan puhutaan siitä, että henkilöautoilua pitäisi vähentää, mutta ei kuitenkaan tueta joukkoliikenteen edistämisen kannalta merkittäviä hankkeita. Ei ihmisiltä voi edellyttää autoilun vähentämistä, jos ei olla luotu edellytyksiä sujuvalle työmatkaliikenteelle ja vapaa-ajan liikkumiselle muilla kulkuvälineillä. Se vaatii valtion tukea niillekin alueille, joissa väestöpohja ei ole kannattavuuden näkökulmasta paras mahdollinen, painottaa Salonen.

Lisätiedot:

Kristiina Salonen

p. 050 512 00100