Kansanedustaja Salonen: Kouluruoka on jokaisen koululaisen oikeus myös poikkeusoloissa

Perusopetuslain 31 §:n mukaan opetukseen osallistuvalle on annettava jokaisena työpäivänä tarkoituksenmukaisesti järjestetty ja ohjattu, täysipainoinen maksuton ateria. Suomessa juuri maksuton kouluruoka liittyy olennaisesti lasten tasa-arvoisuuteen. Siksi on tärkeää pitää kiinni tällaisista hyvinvointivaltiomme keskeisistä tasa-arvoa tuottavista välineistä myös poikkeusoloissa.

Kansanedustaja Kristiina Salonen pitää tärkeänä, ettei yhdenkään lapsen oikeutta kouluruokaan kyseenalaisteta.

  • Kaikille esi- ja peruskoulua käyville lapsille kuuluu ilmainen lounas jokaiseen koulupäivään. Nyt kun kouluruokaa ei ole tarjolla etäopetuksen vuoksi kouluissa, on perheillä lain suoma oikeus saada esimerkiksi ruokakassi korvaamaan puuttuvaa kouluateriaa. Ruokakasseilla pystymme varmistamaan, että jokainen kouluikäinen lapsi saisi edes kerran päivässä poikkeustilasta huolimatta lämpimän aterian, Salonen toteaa.

Salosen mukaan nyt ei ole aika luoda keskinäistä eripuraa tai syyllistävää ilmapiiriä.

  • Lasten etu ei ole se, että vanhemmille syntyy kynnys hakea ruokakassia tai pyytää muuta apua perheen tilanteeseen. Perheiden todellista avuntarvetta ei pysty kukaan ulkopuolinen arvioimaan. Monia perheitä on kohdannut yllättävä työ- tai yritystulojen menetys yhtäkkiä. Kouluruuan korvaava ruoka-apu ei riitä kaikkein vaikeimmassa tilanteessa oleville perheille. Sen vuoksi meidän on luotava yhteiskuntaan ilmapiiriä, jossa myös avustusjärjestäjän jakaman ruoka-avun vastaanottamisen kynnys on matala. Tällaisen kriisin keskellä voimme tuoda turvaa toisillemme auttamalla, ei leimaamalla, Salonen painottaa.


Lisätiedot:

Kristiina Salonen

p. 050 512 0010