Kansanedustaja Salonen: Kotihoidossa hoitajien hengityssuojaimilla suojellaan vanhuksia

Kuntien käytännöt hoitajien suojavarusteiden käytöstä vanhusten kotihoidossa ja ympärivuorokautisessa hoivassa koronavirusvaaran vuoksi ovat vaihdelleet toisistaan. Erot käytänteissä ovat johtuneet THL:n ja sosiaali- ja terveysministeriön yksityiskohdiltaan erilaisista ohjeistuksista. THL on ohjeistanut koti- ja ympärivuorokautisessa hoivassa työskenteleviä käyttämään suojavarusteita aina, kun asiakkaalla on hengitystieinfektion oireita. Sosiaali- ja terveysministeriö on taas suositellut hengityssuojainten käyttöä kaikilla asiakaskäynneillä.

Tästä syystä sosiaali- ja terveysministeriö on täsmentänyt tiistaina ohjeistusta. Jatkossa kotihoidossa tulee käyttää hengityssuojaimia kaikilla asiakaskäynneillä. Oireettomien ja terveiden asiakkaiden kanssa tulee käyttää kertakäyttöistä suojainta. Hengitystieinfektioon sairastunutta hoidettaessa on käytettävä aina kirurgista suu-nenäsuojusta, suojakäsineitä sekä suojatakkia tai esiliinaa.

Kansanedustaja Kristiina Salonen (sd) pitää tärkeänä, että kuntia ja muita palveluntuottajia ohjeistetaan nyt tarkasti.

  • Koko maassa on tässä koronakriisissä oltava yhtäläinen käytäntö vanhus- ja vammaistyössä. Ymmärrän kuntien huolen suojavarusteiden riittävyydestä. Sen vuoksi sosiaali- ja terveysministeriö puhuu nyt myös kertakäyttöisistä kankaisista suojaimista. Kotihoidossa työskentelevät hoitajat suojaavat varusteillaan hoidettavia vanhuksia. On tiedossa, että koronavirukseen sairastuminen on hengenvaarallinen erityisesti yli 70-vuotiaille, ja yli 80-vuotiailla riski on aina vain suurempi. Kotihoidon asiakkaista 77 % on yli 75-vuotiaita. Kun tiedämme, että myös oireeton viruksen kantaja voi tartuttaa tautia, voi kotihoidossa työskentelevä tietämättään levittää tautia asiakkailleen. Tämän vuoksi hoitajien suojavarusteiden käyttö aina asiakastilanteessa suojaa riskiryhmässä olevia ikäihmisiämme, Salonen toteaa.

Monet alan työntekijät murehtivat, miten tunnistaa ajoissa koronavirukseen sairastumisen merkit.

  • On huolehdittava siitä, että hoitohenkilöstön sairastumista arvioidaan hyvin matalalla kynnyksellä. Nämä yhdessä, suojautuminen asiakaskäynneillä ja hoitohenkilöstön testaaminen, pienentävät riskiä viruksen leviämisestä haavoittuvimmassa asemassa oleviin, muistuttaa Salonen.