Kansanedustaja Salonen: Kehitysvammaisten asumispalvelut kilpailuttamisen ulkopuolelle

Salonen peräänkuuluttaakin vammaisten oikeuksia pitkäkestoiseen ja laadukkaaseen asumiseen.

–          Tuttu elinympäristö tuo turvallisuuden tunnetta, ja kodinomaisessa asumisessa muodostuvat pitkäaikaiset työntekijäsuhteet lisäävät hyvinvointia merkittävästi. Vammaisten asumispalveluissa on kyse jopa koko elämän mittaisesta asumisesta, eikä niitä voi verrata muihin kunnan hankintoihin.

Salosen mukaan nykytilaan on saatava muutos.  Nyt onkin tutkittava, voisivatko asumispalvelut olla EU:n SGEI-menettelyn piirissä.  SGEI-palvelut ovat sellaisia yleishyödyllisiä palveluja, joiden saatavuuden turvaaminen katsotaan yhteiskunnallisesti niin tärkeäksi, että EU:n jäsenvaltiot voivat asettaa palveluntuottajalle julkisen palvelun velvoitteen. SGEI-palvelujen tarkoituksena voi olla muun muassa tiettyjen erityisryhmien, kuten vammaisten, erityistarpeiden turvaaminen.

–          Jokainen EU:n jäsenmaa voi itse päättää, mitkä palvelut se katsoo ihmisten kannalta niin merkittäviksi, että ne voidaan turvata tämän menettelyn keinoin. Kehitysvammaisten asumispalvelut ovat yksi tällainen palvelu, joka voisi SGEI-sääntelyn piirissä olla. Haavoittuvassa asemassa olevan ihmisryhmän oikeudet laadukkaaseen asumiseen edellyttävät muuta kuin markkinaperusteista toimintatapaa. Jos SGEI-menettely ei ole mahdollinen, tulee kansallista hankintalakia muuttaa tältä osin.