Kansanedustaja Salonen: Eropalveluita on parannettava Suomessa

Eduskunta käsitteli torstaina lakiuudistusta lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta. Kansanedustaja Kristiina Salonen (sd.) nosti keskustelussa esille lakiuudistuksen tuomat parannukset lapselle, mutta myös perhepalveluiden puutteen erotilanteissa. Lakimuutoksella on haluttu erityisesti korostaa molempien vanhempien merkitystä lapselle eron jälkeen ja velvoittaa vanhempia huolehtimaan lapsen edun toteutumisesta.

Ero on aina kriisi niin aikuisille kuin lapsillekin. Vieraannuttaminen on merkki pahasti tulehtuneesta erotilanteesta, jossa suurin kärsijä on aina lapsi. Vanhemmuussuunnitelman avulla voidaan lisätä keskustelua ja sopimista lapsen huoltoon ja tapaamisiin liittyen, ja siten auttaa vanhempia näkemään lapsen etu ensisijaisena eron jälkeisestä elämästä päätettäessä. Valitettavasti Suomessa on yhä edelleen puutteita eropalveluissa, vaikka juuri niiden avulla voitaisiin välttyä monelta huoltoriidalta ja repivän rikkovilta eroilta, kansanedustaja Salonen sanoo.

Salosen mukaan lakimuutos ottaa aiempaa paremmin huomioon erilaiset perherakenteet ja tilanteet, jotka ovat olleet jo osana ihmisten arkea, mutta lainsäädännössä vielä tunnistamattomia.

Vuoroasuminen tulee yhdeksi lain mahdollistamaksi vaihtoehdoksi huollosta sovittaessa. Tärkeää on kuitenkin muistaa, että asumisratkaisu on aina puntaroitava lapsen edun näkökulmasta, eikä vanhempien edun. Lapsen kasvaessa myös järjestelyjä asumisen suhteen voi olla järkevää muuttaa. Vuoroasumisen osalta muutokset jäävät kuitenkin puolitiehen. Koska lapsi voi olla jatkossakin kirjoilla vain yhdessä osoitteessa, erilaiset sosiaalietuudet eivät tunnista vuoroasumista. Tämä on omiaan lisäämään myös riitoja rahasta vanhempien välillä. Sen osalta onkin aloitettava uudistamista valmisteleva työ välittömästi ja korjattava tämä puute, huomauttaa Salonen.

Lapsen oikeuksia vahvistetaan huoltajien velvollisuudella suojella lasta väkivallalta, vaalia lapselle läheisiä ihmissuhteita ja myötävaikuttaa tapaamisoikeuden toteutumiseen.

Uusi säännös ottaa esimerkiksi huomioon lapsen oikeuden tavata hänelle läheistä henkilöä eron jälkeenkin. Tällaisia lapselle tärkeitä ihmissuhteita voivat olla esimerkiksi lapsen suhde sisaruksiinsa tai isovanhempiinsa. Monen isovanhemman suuri suru on ollut se, ettei ole voinut tavata lastenlastaan lapsen vanhempien tulehtuneiden suhteiden takia. On lapsen edun vastaista menettää tärkeitä ihmissuhteita, ja siksi on hienoa, että nyt lailla halutaan turvata tämän toteutuminen, Kristiina Salonen toteaa.

Salonen näkee, että uudistuksen myötä sosiaali-, terveys- ja oikeusviranomaisia on koulutettava ymmärtämään erotilanteita ja niistä syntyviä konflikteja paremmin.

On kiinnitettävä huomiota siihen, miten pystymme turvaamaan haavoittuvassa asemassa olevien ja väkivaltaa kohdanneiden lasten aseman. Tämä edellyttää sosiaali- ja terveydenhuollon sekä oikeuslaitoksen viranhaltijoilta erittäin hyvää perehtyneisyyttä eron jälkeisen väkivallan sekä lasten kokeman väkivallan muotoihin. Asiantuntijakuulemisissa nousi esille, että tässä on meillä vielä paljon kehitettävää, Salonen kertoo.