Kansanedustaja Salonen: Erityisen tuen tarpeessa olevat lapset tarvitsevat terapiaa myös koronakriisin aikana

Erityisen tuen tarpeessa olevien lasten perheissä on jouduttu haastaviin tilanteisiin, kun erilaisten tuki- ja terapiapalveluiden saanti on vaikeutunut. Lapset voivat tarvita esimerkiksi valmennusta tai toiminta- ja psykoterapiaa. Näiden palveluiden järjestäminen etänä on koettu vaikeaksi pienten lasten kohdalla. Esimerkiksi neuropsykiatrisia erityispiirteitä omaavat lapset ovat voineet jäädä täysin ilman tarvitsemiansa palveluita koronakriisisissä.

Kansanedustaja Kristiina Salonen (sd.) huomauttaa, että kotiin annettavat palvelut ovat tarpeen lapsiperheissä. Esimerkkiä voisi ottaa vanhuksille järjestetyistä kotipalveluista koronaepidemian aikana. Myös erityisen tuen tarpeessa olevat lapset tulisi huomioida samalla tavalla.

– Perheiden voimavarat ovat nyt aivan äärirajoilla. Monet vanhemmat ovat joutuneet ottamaan oman työnsä ohella nyt erityisopettajan, psykologin ja psykoterapeutin roolin, kun tukitoimet ovat monin paikoin keskeytetty. Erityisen tuen tarpeessa olevat lapset kokevat myös ylimääräistä ahdistusta poikkeustilanteessa, mikä voi aiheuttaa ongelmia entisestään ja johtaa hoidon tarpeen kasvamiseen tai jopa tilanteen kriisiytymiseen. Tätä vaativaa tilannetta voitaisiin helpottaa tarjoamalla valmennus- ja terapiapalveluita näille lapsille esimerkiksi kotikäynneillä, Salonen ehdottaa.

Salonen esittää, että rajoitusten purkamista suunniteltaessa lasten sosiaali- ja terveyspalveluita tulisi tarkastella ensimmäisten toimien joukossa.

– Maan hallitus pohtii 3.5. esimerkiksi koulujen ja päiväkotien rajoitusten jatkoa. Nämä erityisen tuen tarpeessa olevat lapset perheineen tarvitsevat apua nopeasti. Tarkoilla ohjeilla ja suosituksilla mahdollistetaan tarvittavien palveluiden jatko, lisäämättä kuitenkaan koronaviruksen leviämisen riskiä tai vaarantamatta maan toimia viruksen torjunnassa. Nyt kantautuu viestejä siitä, että jopa lasten psykiatrisia osastojaksoja on peruutettu, vaikka lasten tilanne on todella vaikea. Tilanne vaihtelee eri puolilla Suomea. Näiden lasten avun ja tuen tarve kuitenkin kasvaa päivä päivältä, ja siksi tilanne tulisi huomioida nopeasti, Salonen painottaa.