300 euron suojaosuudessa käytännössä iso ongelma

 

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kun työttömyyskassat tekevät päätöksiä siitä, onko henkilöllä oikeutta osa-aikatyötä tekevän työttömyysetuuteen eli soviteltuun päivärahaan, ensisijainen tarkasteltava asia on työaika, ei työstä saatu palkka. Työttömyyskassan pitäisi tietää, onko henkilön työaika alle 80 % alan enimmäistyöajasta ja voiko työaikaa valvoa.  Jos työaikaa ei ole mahdollista valvoa, ei pystytä myöskään toteamaan, täyttääkö henkilö sovitellun päivärahan vaatimukset. Sillä, tienaako henkilö alle 300 euroa kuukaudessa, ei ole ensisijaisesti merkitystä.

–          Soveltamisohje on täysin ristiriidassa meidän kansanedustajien tarkoittaman tavoitteen kanssa. Tilanteeseen on saatava muutos. Nyt tuleekin selvittää, voiko Finanssivalvonnan ohjeistusta nykylain puitteissa muuttaa vai tarvitaanko lakimuutos. Suojaosuuden tulisi olla voimassa aina, kun henkilön tulot jäävät alle 300 euron.