Jokaisella on oikeus hyvään terveyteen!

On hämmästyttävää, ettei näin vaalien alla puhuta terveydenhuollosta oikeastaan lainkaan. Terveys on jokaisen ihmisen hyvän elämän perusedellytys. Voisi luulla, että äänestäjät ovat kiinnostuneita ehdokkaiden näkemyksistä terveydenhuollon nykyisestä suunnasta. Itse ainakin haluan nostaa esille huoleni terveydenhuollon tulevaisuudesta.

Suomessa siirrytään huomaamattamme kohti vakuutukseen perustuvaa terveydenhuoltojärjestelmää ainakin, jos sairauskuluvakuutusten suosiosta asiaa haluaa päätellä. Iso joukko maahamme syntyvistä lapsista vakuutetaan sairauden varalta. On ymmärrettävää, että vanhemmat haluavat turvata lapsilleen parhaan mahdollisen hoidon. Mieleen kuitenkin väkisinkin hiipii ajatus, että tämä saattaa muuttaa perusterveydenhuollon osalta nykyistä järjestelmäämme kohti vakuutuspohjaista järjestelmää. Amerikkalainen vakuutusjärjestelmä on osoittautunut epätasa-arvoiseksi ja toimimattomaksi järjestelmäksi. Parasta aikaa siellä kehitetään terveydenhuoltoa suomalaisen järjestelmän kaltaiseksi. On tärkeää, että osaamme arvostaa nykyistä järjestelmää ja sen muuttamisen sijaan kehittää sitä edelleen vastaamaan nykyisiä asiakastarpeita.

Kristiina

Lue aiheesta lisää Kirjoituksia-osiosta.