Ikäsyrjintä pysäytettävä työpaikoilla alkuunsa

Muun muassa Työterveyslaitos on hiljattain ilmaissut huolensa työpaikoilla tapahtuvasta ikäsyrjinnästä.  Suomi tarvitsee globaalissa kilpailuympäristössä menestyäkseen käyttöönsä kaiken sen osaamisen, tiedot ja taidot, joita työntekijöille on vuosien ja vuosikymmenten aikana karttunut. Valitettavasti joillakin työpaikoilla tuntuu olevan vaikea ymmärtää sitä, kuinka suuri määrä osaamista ja hiljaista tietoa uhkaa kadota, jos iäkkäämmät työntekijät korvataan nuoremmilla ilman, että he voivat työskennellä ja oppia toisiltaan samaan aikaan. Myös nuoret jaksavat työssä ja kiinnittyvät työuralle paremmin, kun he saavat kokeneemmilta tukea sellaisessa ryhmässä, jossa kaikkien kokemusta hyödynnetään. Varttuneemmat puolestaan haluavat silloin jatkaa työelämässä pidempään. Tämä on erityisen tärkeää, kun Suomessa tavoitellaan työurien pidentämistä.

Ikäsyrjintä ei tietenkään koske pelkästään iäkkäämpiä työntekijöitä, vaan yhtä lailla nuoremmat voivat olla se syrjitty ryhmä. Joka tapauksessa ikäsyrjinnän riskin tiedostaminen vaatii esimiehiltä tarkkoja silmiä ja korvia. Tilanteen korjaaminen vaatii myös todellista tahtoa ja halua puuttua epäterveeseen ilmiöön. Työterveyslaitoksen mukaan eri-ikäisyys työpaikoilla lisää ikäsyrjinnän riskiä, mikä on erityisen harmillista, sillä juuri sellaisilla työpaikoilla olisi parhaat mahdollisuudet laajaan yhteistyöhön ja erilaisen osaamisen hyödyntämiseen. Ikäsyrjinnän tilannetta tulisi selvittää esimerkiksi ilmapiirikyselyillä ja tiedustelemalla irtisanoutumissyitä.

Varhaisessa vaiheessa ikäsyrjintään puuttuminen ja taidokas ”ikäjohtaminen” on kaikkien etu, ja se vaikuttaa myös yrityksen tulokseen. Kun työntekijät ovat motivoituneita ja työpaikkaan sitoutuneita, he myös pysyvät työssä mielellään. Työssään viihtymättömien ihmisten tuottavuus puolestaan heikkenee. Organisaation ylin johto voi omalla asenteellaan ja roolimallina olemisella vaikuttaa koko työpaikan asenneilmastoon. Jos ikäsyrjintää silti havaitaan, vaaditaan kuitenkin lisäksi rohkeutta nostaa kissa pöydälle ja tuoda asia avoimeen keskusteluun.