Hallituspuolueiden satakuntalaiset kansanedustajat: Digirata-pilotointi tulee toteuttaa Tampere-Pori/Rauma-rataosalla

Tiedote 8.10.2021

Digiradan valmisteluvaiheen loppuraportissa on esitetty kahta rataosuutta digiradan vaihtoehdoiksi. Kansanedustajat Kristiina Salonen (sd), Eeva Kalli (kesk), Jari Myllykoski (vas) ja Heidi Viljanen (sd) pitävät ehdottoman tärkeänä, että näistä kahdesta Tampere-Pori/Rauma-rataosa valikoituu pilotoinnin kohteeksi.

– Tämä oli meille satakuntalaisille täysi yllätys, että tässä loppuraportissa nostetaan edelleen esille Turku-Karjaa-ratayhteys. Tämän esityksen jälkeen onkin pitänyt uudelleen kääriä hihat ja lähteä työskentelemään sen eteen, että pilotti todella saadaan Tampere-Pori/Rauma-yhteydelle, Salonen kertoo.

– Liikenne12 -suunnitelma nostaa esille Digirata-hankkeen kansallisen merkityksen. Parlamentaarisen työryhmän taustamuistioissa otettiin kantaa siihen, että Tampere-Pori/Rauma-rata soveltuu Digiradan pilotiksi hyvin. Nyt on syytä pitää kiinni tästä yhdessä linjatusta, Kalli muistuttaa.

– Tampere-Pori/Rauma -rata sopii parhaiten Digiradan pilotiksi radan ominaisuuksien ja sen nykyisen liikennöinnin soveltuvuuden vuoksi. Radan sijainti, liikennerakenne, kalustokierto ja tarve uudistukselle ovat keskeisiä, Myllykoski sanoo.

– Satakunnan vahva automaatio- ja logistiikkakoulutus ja -osaaminen sekä alueelle odotettavat investoinnit ja henkilöliikenteen määrän kasvu ovat keskeisiä syitä, joiden vuoksi Tampere-Pori/Rauma-rataosa on oikea valinta pilotoinnille, Viljanen painottaa.

Digiradan saaminen on Satakunnan rataverkon kehittämistä koskevan edunvalvonnan tärkeä tavoite. Sen toteutuminen tukisi samalla muiden alueen tavoitteiden toteutumista, kuten henkilöjunaliikenteen palauttamista Rauma-Kokemäki-rataosuudelle. Rauman kaupunki on jo suunnitellut seisakkeen paikkaa sekä tehnyt hankeselvityksen. Viime kuussa Eurajoki ja Eura aloittivat oman suunnitelmatyönsä henkilöjunaliikenteen käynnistämiseksi. Digirata-pilotilla on mahdollisuus arvioida lähiliikenteen palauttaminen myös Kokemäki-Pori-raiteille, kun liikenteen ohjaaminen saadaan tähän päivään.  

– Henkilöliikenteen aloittaminen Rauman rataosuudella edellyttää ensin ainakin Rauman seisakkeen rakentamista ja siksi liikenteen aloittaminen olisi mahdollista aikaisintaan vuonna 2024. Digiradan pilotointi toteutetaan suunnitelmien mukaan 2025-2026, mutta päätös sen paikasta tehdään jo tänä syksynä. Siksi on tärkeää, että jatkotyötä tehdään nämä hankkeet toinen toisiaan huomioiden, kansanedustajat toteavat.

Satakunta olisi ensimmäinen alue Suomessa, joka pilotin kautta saisi Digiradan käyttöönsä ja olisi näin rataverkon kehityksen kärjessä. Kyseessä on miljardiluokan hanke, joka lisäisi maakunnan vetovoimaa myös muille investoinneille sekä vastaisi esimerkiksi teollisuuden, ulkomaankaupan ja satamaliikenteen kasvaviin tarpeisiin.

– Pilotoinnista saadun tiedon avulla uudistetaan koko Suomen rataverkko. Koska olemme tekemässä koko maanlaajuista kehittämishanketta, on pidettävä huoli siitä, että mahdollinen pilotointi ei tuo lisäkustannuksia alueen elinkeinoelämälle ja muille radan käyttäjille. Pilotoinninkin aikana ratayhteyden tulee olla kilpailukykyinen muiden ratayhteyksien kanssa, kansanedustajat korostavat