Filatov ja Salonen: Näyttötutkinto ei saa vaarantaa nuorten työttömyysturvaa

Kansanedustajat Tarja Filatov ja Kristiina Salonen ovat jättäneet eduskunnassa kirjallisen kysymyksen työttömyysturvalaista ja ammatillisen tutkinnon suorittamisesta.

Työttömien omaehtoista opiskelua on helpotettu, joka sinällään on kannatettavaa. Samalla kuitenkin nuorten työttömien näyttöihin perustuva opiskelu on vaikeutunut, sanovat kansanedustajat Tarja Filatov ja Kristiina Salonen (sd.)

Työttömyysturvalakia muutettiin vuoden alusta ja samaan aikaan tuli voimaan uusi laki ammatillisesta koulutuksesta. Työ- ja elinkeinoministeriö on antanut TE-toimistoille uudet toimintaohjeet näihin lakeihin perustuen.

Vuoden alussa voimaan tulleet lakimuutokset ja niistä TE-toimistoille annetut ohjeistukset näyttävät vaarantavan nuorten näyttötutkintojen suorittamisen.

Aiemmin näyttöihin osallistuminen on ollut työttömälle työnhakijalle mahdollista, mutta nyt esillä on ollut lain tulkinta, jossa jopa pelkkien näyttöjen suorittaminen johtaisi työttömyyskorvauksien menetykseen.

Suomessa on arvioiden mukaan noin 100 000 alle 30-vuotiasta pelkän peruskoulun varassa olevaa henkilöä. Työllistyminen ilman toisen asteen tutkintoa on hyvin haastavaa. Pelkän peruskoulun varassa olevien työurat jäävät huomattavasti toisen asteen tutkinnon suorittaneita lyhyemmiksi, Filatov muistuttaa.

Ei voi olla hallituksen asettamien koulutus- ja työvoimapoliittisten tavoitteiden mukaista, että sivutoiminen opiskelu työttömyyskorvauksella on perustutkintojen osalta kokonaan kielletty. Suunnitelmat omaehtoisen opiskelujen laajentamisesta eivät auta vaikeimmassa työmarkkina-asemassa olevia nuoria kouluttautumaan. He tarvitsevat erityistä tukea parantaakseen ammatillisia valmiuksiaan, Filatov jatkaa.

Viime vuonna oli työttömyysturvalain asettamien rajoitusten nojalla vielä mahdollisuus osallistua sivutoimisesti pidettäviin opintoihin, jos suoritti ammatillisen koulutuksen perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkintotasoisia tutkintoja tai niiden osia. Oikeuden sivutoimiseen opiskeluun myönsi aina etukäteen TE-toimisto.

Vuoden alusta työttömän sivutoiminen opiskelu on vienyt työttömyysturvan, jos kyseessä on ammatillisen perustutkinnon tai sen osan suorittamiseen johtava tutkintokoulutus. Jopa osallistuminen yhteen tutkintokoulutuspäivään katsotaan tässä tapauksessa päätoimiseksi opiskeluksi. Sen sijaan ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa sivutoiminen opiskelu on työttömyysturvalain asettamien rajoitusten nojalla edelleen mahdollista, Salonen sanoo.

Rajaamalla perustutkinto kokonaisuudessaan pois sivutoimisen opiskelun piiristä on vaikeutettu monen haastavammassa työmarkkina-asemassa olevan edellytyksiä suorittaa ammatillinen tutkinto ja siten edistää omia työllistymismahdollisuuksia. Tämä ei ole millään tavalla viisasta, Salonen kertoo.

Eduskunnassa on käsittelyssä lakiesitys, joka laajentaa omaehtoisen opiskelun mahdollisuutta työttömyyskorvauksella. Esitys on kuitenkin suunnattu vain yli 25-vuotiaille henkilöille eikä ota huomioon sitä nuorempia. Lisäksi esitys jättää epäselväksi, voiko omaehtoista opiskelua hyödyntää esimerkiksi työkokeilun aikana, mikä mahdollistaisi työkokeilussa hankitun osaamisen tehokkaan hyödyntämisen ammatillisen tutkinnon hankkimisessa.

Miten ministeri varmistaa kaikkien henkilöiden tasavertaisuuden eri koulutusmuotojen ja eri tutkintotasojen suorittamisen suhteen, kun kyseessä on työtön työnhakija? Miten hallitus varmistaa sen, että omaehtoinen opiskelu onnistuu myös erilaisten työllistymistä edistävien toimenpiteiden aikana? Näihin tarvitsemme nopeasti vastauksen, Filatov ja Salonen sanovat.

 

Lisätiedot:

Tarja Filatov

puh. 050 511 3112

Kristiina Salonen

puh. 050 512 0010