Entten tentten teelikamentten

 

 Odottavan aika on kuitenkin pitkä. Levottomuus vaivaa selvästi kansanedustajia, sillä työhön pitäisi päästä jo vihdoin ja viimein käsiksi. Vaikka osa valiokunnista onkin kokoontunut säännöllisesti koko ajan, on tunnelma niissäkin odottava. Monet puolueet ovat tehneet väliaikaisia valintoja valiokuntiin ja varsinaiset paikat päätetään vasta hallituksen muodostuttua. Aikaa vaan näyttää kuluvan luultua huomattavasti enemmän. Voisi siis sanoa, että tämä 1000 ihmisen työyhteisö odottaa henkeään pidätellen hallituksen muodostumista, jotta voitaisiin palata taas normaaliin päiväjärjestykseen. Odottaessa on kuitenkin uudella kansanedustajalla hyvää aikaa perehtyä tulevaan työhönsä kunnolla. On myös tutustuttava uusiin työkavereihinsa laajasti, jotta tietää kenen kanssa marjaan mennessään korinsa saa täyttymään parhaiten. Eli on tärkeää tietää, kuka on kiinnostunut samoista asioista kuin sinä ja kuka jakaa samanlaista arvopohjaa kanssasi. Kansanedustaja ei ole yksin mitään, mutta samaa asiaa ajava useamman kansanedustajan joukko on jo voimakas väline muutokselle.

 Olen myös hämmästellyt viime viikkojen aikana sitä, että tuleeko kansanedustajasta valituksi tultuaan yhdessä yössä kaikkien alojen asiantuntija. Näin voisi kuvitella istuntosalissa pidetyistä puheenvuoroista päätellen. Sosiaalialan ammattilaisena oli vaikeaa kuunnella eräästä aloitteesta virinnyttä muutamien kansanedustajien keskustelua alkoholilainsäädännön muuttamisesta. Puheenvuoroja pidettiin osittain täysin musta tuntuu –pohjalta ja faktatiedot asiaa koskien oli kerätty lähinnä ravintolassa ihmisiä seuraamalla. Salissa puhuttiin tärkeästä asiasta tärkeinä, mutta liian pieni osa keskustelijoista todella tiesi, mistä puhui. Asiaa tunteva ymmärsi, että valitettavan moni kansanedustaja ei hahmottanut päihdeproblematiikan kokonaisuutta, vaan he puhuivat pelkästään puhumisen ilosta. Asiaa oikeasti tuntevien puheenvuorot kyllä erottuivat joukosta. Äänestäjä saa siis olla tarkkana, kun arvioi päättäjien työtä. Jos puheenvuorotilastojen kärkeen pääsee vastaavin puheenvuoroin, voi koko tilaston heittää romukoppaan. Toivon kuitenkin, että nämä viikot ovat olleet vasta harjoittelua, ja työn käynnistyttyä kunnolla jokainen edustaja nostaa rimaa ja perehtyy kantaa ottaessaan asioihin mutu -tuntumaa syvällisemmin.