Minulle on tärkeää:

Koulutusta ja työtä

Työ on hyvinvointimme perusta. Se on jokaiselle meille tärkeä taloudellisista syistä, mutta työllä on muutakin merkitystä. Työssä meillä on mahdollisuus kehittää itseämme ja olla osana yhteiskuntaa. Työ luo merkityksellisyyttä. Kuuluminen työyhteisöön antaa meille päivittäisiä tärkeitä sosiaalisia kohtaamisia, joita jokainen ihminen tarvitsee. Näillä kaikilla yhteensä on merkitystä kansalaistemme hyvinvointiin ja yhteiskuntamme toimivuuteen.

Automaatio ja tietotekniikan läpimurto muuttivat ja ennen kaikkea nostivat työpaikkojen osaamisvaatimuksia. Seuraavaksi teknologisiksi muutosajureiksi nousevat digitalisaatio, robotisaatio ja tekoäly, jotka tehostavat työprosesseja ja muokkaavat työelämää uusiksi. Vauhti työtehtävien katoamisen, muuttumisen ja uusien syntymisen suhteen tulee nyt kasvamaan. Suomi voi pysyä vauhdissa mukana vain kansalaistensa osaamiseen panostamalla aina peruskoulutuksesta ammatilliseen koulutukseen ja tutkimukseen asti. Maailman parhaassa työelämässä jokainen työntekijä voi tulla palkallaan toimeen, saada mahdollisuuden kehittyä ammatissaan ja kehittää työtään. Työelämässä on paikkoja myös niille, jotka voivat antaa vain osan täydestä työpanoksesta. Työelämää voi uudistaa kestävällä tavalla vain, jos sopimisen kulttuuri on kunnossa ja osapuolten välillä on luottamusta.

Samaan aikaan kun toiset meistä ovat ylityöllistettyjä, kamppailevat taas toiset meistä osa-aikaisuuden, määräaikaisuuden tai työttömyyden kanssa. Toisille se on elämäntilanteeseen sopiva hyvä valinta, toisille se on pakkorako, kun pysyvää tai kokoaikaista työtä ei ole saatavilla.

Ajattelemme myös turhan usein, että ihminen on joko kokoaikaisesti työssä tai työtön. Esimerkiksi vammaisten ja osatyökykyisten työllistämisessä meillä on vielä paljon kehitettävää. Työn ja perhe-elämän yhteensovittamista on tuettava eteenkin lapsiperheiden ruuhkavuosina.

Työpaikkojen luominen työtä vailla oleville, pk-yritysten kasvun mahdollistaminen, yksinyrittäjän sosiaaliturvan parantaminen ja työelämän laadulliset kysymykset ovat Suomen tulevaisuuden ja suomalaisten hyvinvoinnin kannalta keskeisimmät ratkaistavat asiat.

Kaikkien suomalaisten osaamistasoa tulee nostaa, koulutuksen tasa-arvoa parantaa ja rakentaa yhteiskuntaa, jossa jatkuva oppiminen on aidosti mahdollista kaikille. Suomen menestys ja globaali rooli rakentuvat koulutuksen, tutkimuksen ja uusien innovaatioiden varaan. Se on tärkeää paitsi Suomelle itselleen, mutta myös siksi, että kestävän kehityksen yhteiskuntien rakentamisen kannalta osaaminen on aivan keskiössä.