Minulle on tärkeää:

Turvallinen Suomi ja terve ympäristö

Pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskuntamme ylpeys on ihmisten tasa-arvoisuus ja tasavertaiset mahdollisuudet koulutukseen, työhön ja hyvään elämään. Se, millaiseen perheeseen lapsi syntyy, ei saa määritellä hänen tulevaisuuden suuntaansa, vaan onnekkuuden eroja tasataan kaikille yhtäläisillä koulutus- ja terveydenhuoltopalveluilla sekä sosiaaliturvalla. Tasa-arvon ja hyvinvoinnin edellytykset luodaan jo lapsuudessa. Hyvinvoiva lapsi on myös tulevaisuuden hyvinvoiva aikuinen.

Sivistysyhteiskunnan velvollisuus on huolehtia heikoimmistaan. Heikompiosaisten ja osattomien ääni kuuluu yhteiskunnassamme aina huonoiten. Me emme saa heikentää näiden ihmisten asemaa entisestään vain leikkauslistoja esittämällä, vaan on varmistettava, että jokaisella on mahdollisuus kohtuulliseen toimeentuloon.

Yksi Suomen hyvinvointiyhteiskunnan menestyksen avaimista on ollut juuri tasa-arvoisuus, ihmisten keskinäinen luottamus ja yhteen hiileen puhaltaminen vaikeina aikoina. Jos se menetetään, ei uusi talouskasvukaan pelasta meitä tältä paljon taloudellista kestävyysvajetta suuremmalta tuholta.

Eriarvoisuuden poistamisen pitäisi olla nyt yksi tärkeimmistä suomalaista päätöksentekoa ohjaavista tavoitteistamme. Nyt käytävässä talouskeskustelussa on tuotava entistä enemmän esiin se, mihin viime lamassa tehdyt päätökset johtivat, ja otettava siitä opiksi.
Kansalaisten turvallisuudesta huolehtiminen on yksi yhteiskunnan päätehtävistä. Yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta haastavat monet tekijät, jotka eivät enää asetu perinteiseen jakoon sisäisestä ja ulkoisesta turvallisuudesta. Tärkeintä on tunnistaa ja ennaltaehkäistä kriisitilanteita. Kansalaisten luottamusta viranomaisiin tulee ylläpitää avoimella, laadukkaalla ja kustannustehokkaalla viranomaistoiminnalla.

Ilmaston lämpeneminen on ihmiskunnan suurin yhteinen haaste. Mikäli lämpeneminen jatkuu nykyisten ennusteiden mukaisesti, maapallon elinolot vaikeutuvat merkittävästi ja muuttuvat paikoin jopa mahdottomiksi. Esimerkiksi ruoantuotanto ja puhtaan veden saanti vaikeutuvat. Sään ääri-ilmiöt, kuten myrskyt, tulvat, kuivuus ja metsäpalot lisääntyvät. Kuumuuden ja merenpinnan nousun vuoksi laajat alueet käyvät asuinkelvottomiksi. Sosiaalinen ja poliittinen epävakaus, konfliktit ja ilmastopakolaisuus lisääntyvät.

Suomi on tunnettu puhtaasta luonnostaan. Terve asuin- ja elinympäristö on jokaisen ihmisen oikeus. Luonto on lainassa lapsiltamme. Sen arvo ei saa heiketä omalla vahtivuorollamme.