Ei kuntaa vaan kuntalaisia varten

Koko Satakunnassa katseet tulisi ensisijaisesti kääntää näihin perustason alueisiin. Miten saamme satakuntalaisille laadukkaat palvelut lähelle, jotka eivät ole riippuvaisia alati vaihtuvista keikkalääkäreistä tai toimi tekohengitettyinä kuntien ahdingolla terveysbisnestä tekevien firmojen voimin? Entä miten huomioimme päätöksissämme kuntalaisten luontaiset työ- ja asioimisalueet? Kun puhutaan lähipalveluista, voisi kuvitella kuntalaisten näkökulmasta katsottuna, että nämä samat alueet muodostaisivat luontaisen alueen myös yhteisille sosiaali- ja terveyspalveluille.

Kun sitten pohditaan sote-alueiden määrää Satakunnassa, ei sovi unohtaa sosiaalipalveluita. Lastensuojelun työryhmä on esimerkiksi esittänyt, että lastensuojelu olisi sellaista vaativan tason sosiaalipalvelua, jonka järjestämiseen annettaisiin oikeus vain sote-alueille. Tämä on yksi syy, miksi Rauman seudulla vaaditaan omaa sote-aluetta. Kaupunki on kehittänyt vuosia ennaltaehkäiseviä työmalleja, jotka kytkeytyvät oleellisesti kunnan muihin palveluihin kuten päiväkotiin ja yläkouluihin. Palvelut eivät ole lakisääteisiä, mutta paikalliset päättäjät ovat niille halunneet aina löytää rahoitusta. Painopiste lastensuojelussa on siirrettävä ehkäiseviin palveluihin, ja niiden tulee olla lähellä kuntalaista.

Oleellista on myös ymmärtää ero järjestämisvastuun ja palveluiden tuottamisen välillä. Sote-alueella on järjestämisvastuu, mutta harvalla alueella on järkevää tuottaa kaikki ihmisten tarvitsemat palvelut itse. Esimerkiksi vaativaa aivokirurgiaa ostetaan todennäköisesti Satakunnassa jatkossakin TYKS:stä, oli sote-alueita sitten yksi tai kaksi. Kahden sote-alueen mallissa taas Raumalta ei jatkossakaan lähdetä synnyttämään muualle kuin Poriin. Lietsonta maakuntamme erikoissairaanhoidon alasajosta siis hukuttaa alleen järjen äänen. Ei ole kenenkään etu ajaa alas nykyisiä sairaanhoitopiirin palveluita. On kuitenkin pystyttävä katsomaan hoitoketjuja nykyistä laajemmin.

Mietin aina välillä, puolustammeko me poliitikot kuntiamme enemmän kuin niissä asuvia kuntalaisia. Jos emme nyt ole tarkkana, saattaa kuntalaisen mielipide jäädä kuulematta oman äänekkään puheemme takaa. Heille tärkeää ovat toimivat peruspalvelut. Meidän päättäjien onkin muistettava, että edessämme olevia isoja päätöksiä ei tehdä kuntaa, vaan kuntalaisia varten.