Ei kasvua ja kilpailua hinnalla millä hyvänsä

Maailmanlaajuisesti tarvitaan myös ay-liikkeen nykyistä vahvempaa roolia ja parempia toimintamahdollisuuksia. Tällä hetkellä järjestäytymisaste maailmalla on keskimäärin vain n. 5–7 %, ja ay-liikkeen vaikutusmahdollisuudet vaihtelevat valtavasti. Suomessa järjestäytymisaste on koko maailman korkein, n. 74 %, joten tässä asiassa näytämme hyvää esimerkkiä. Tosin aivan viime päivinäkin olemme saaneet lukea ”työväenpuolue” Kokoomuksen esityksestä poistaa ay-jäsenmaksun verovähennysoikeus. Tämä on osa pyrkimystä heikentää ammattiyhdistysliikkeen asemaa myös Suomessa. Nyt on oltava tarkkana, sillä heikko ammattiyhdistysliike tarkoittaa myös heikompia työehtoja tavallisille työntekijöille.

Yksi hyvä esimerkki siitä, kuinka kasvua haetaan aivan väärillä tavoilla, on vaatetusteollisuus. Meillä on Suomessakin ollut vielä 80-luvulla merkittävää tekstiili- ja vaatetusteollisuutta. Tällä hetkellä suurin osa maailman tekstiileistä tuotetaan kuitenkin maissa, joissa työntekijöiden oikeuksia rikotaan lainsäädännöstä huolimatta. Vakavia ongelmia ovat esimerkiksi ylipitkät työpäivät ja pakkotyö, ympäristölle haitallisten kemikaalien vastuuton käyttö ja työntekijöihin kohdistuva seksuaalinen ja fyysinen väkivalta. Esimerkiksi Bangladesh on pystynyt halvan työvoiman ansiosta nostamaan vaateteollisuutensa kilpailukyvyn huipputasolle. Halvan vaatteen kilpailuetu syntyykin usein halvasta ihmisarvosta.

Myös maailman köyhimmissä maissa, kuten juuri Bangladeshissa, on kuitenkin mahdollista saada aikaan muutoksia työläisten oikeuksissa. Viime vuonna on tullut voimaan kansainvälisiä yrityksiä oikeudellisesti sitova sopimus tehtaiden palo- ja rakennusturvallisuudesta, jolla pyritään parantamaan tekstiilityöläisten oikeuksia. On tietenkin harmillista, että tällainen sopimus saadaan aikaiseksi vasta sitten, kun bangladeshilaisessa tekstiilitehtaassa sattui tuhoisa tulipalo reilut vuosi sitten.

Solidaarisuuden ja työväen oikeuksien puolesta on taisteltava myös Euroopassa. Siksi äänestäminen EU-vaaleissa on tärkeää jokaisen suomalaisenkin työntekijän puolesta. Ei ole yhdentekevää, mitkä voimat Eurooppaa johtavat. Euroopan on myös tehtävä työtä niin Aasian kuin Afrikankin kanssa reilun kilpailun takaamiseksi. Työläisten asia on kaikkialla maailmassa meidän yhteinen asiamme. Yritysten menestys ei saa missään päin maailmaa tulla surkeista työoloista tai työehtojen polkemisesta. Annetaan äänemme kuulua eurovaaleissa!