Eduskunnassa halutaan edistää eettistä tuotantoa

Eettisen tuotannon kysymykset ovat viime aikoina olleet voimakkaasti esillä muun muassa Bangladeshin tuhoisien vaatetehdaspalojen myötä. Viimeksi tällä viikolla on uutisoitu, että Bangladeshissa jopa 80-tuntisia työviikkoja tekevät tekstiilityöläiset ovat ottaneet yhteen poliisin kanssa vaatiessaan kuukauden minimipalkkaa 74 euroon nykyisen 28 euron sijaan.

–          Etenkin tekstiiliteollisuudessa ongelmat ovat vakavia. Suurin osa maailman tekstiileistä tuotetaan maissa, joissa työntekijöiden oikeuksia rikotaan lainsäädännöstä huolimatta. Ylipitkät työpäivät, pakkotyö tai esimerkiksi ympäristölle vaarallisten kemikaalien vastuuton käyttö ovat arkipäivää. Näitä asioita on tuotava voimakkaammin päivänvaloon, minkä vuoksi komission yhteiskuntavastuuraportoinnin kaltaiset esitykset ovat myönteinen askel eteenpäin, toteaa Salonen.

–          Ongelmat koskettavat erityisesti kehittyvien maiden naisia. Jotta heille voidaan taata turvalliset työolosuhteet ja oikeudenmukainen palkka, tarvitaan kansainvälisten yritysten tukea ja ponnisteluja. Sitä kautta on mahdollisuus levittää eettisesti kestävää ja tasa-arvoista yrityskulttuuria, sanoo Toivola.